دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
بروزرسانی
1399/06/25
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2641 | کل بازدید : 526967 
صفحه اصلي > آيين نامه ها و فرم ها > آيين نامه سال 1394 
آيين نامه سال 1394
 

   راهنماي ارزشيابي عملكرد فعاليتهاي

پژوهشي مراكز تحقيقات علوم پزشكي كشوردر سال1394

  فروردین ماه 1395


 

 

به نام خدا

 مقدمه :

ضمن سپاس و تشکرفراوان از بذل توجه و حسن همکاری مدیران و کارشناسان محترم مراکز تحقیقات علوم پزشکی دانشگاه / سازمان در اجرای مشارکتی فرایند ارزشیابی آنلاین فعالیت های پژوهشی سال 1393 در حوزه علوم پزشکی به استحضار می رساند ، بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده در همایش معاونین محترم پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی ، تغییراتی در ارزشیابی سال 1394 در راستای ارتقای کیفی شاخص های ارزشیابی صورت گرفته است که  از ابتدای سال 1395 اعمال می گردد . در این فرآیند ، ارزشیابی با توجه به شاخص های ذیل و توسط ستاد وزارت بهداشت بر اساس نتایج به دست آمده از استخراج اطلاعات در پایگاه های Scopus ( عمدتا ) ، Pubmed  و ISI  انجام می شود .

قابل ذکر است با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده ، در این شیوه ارزشیابی ، اطلاعات بر اساس افیلیشن های اعلام شده از سوی مراکز ( حداکثر 5 مورد ) از پایگاههای مورد نظر استخراج شده و تحت نظارت تیم ارزشیابی ستاد ، امتیازدهی گردیده و در انتها،  نتایج رتبه بندی اعلام خواهد شد .

 

 تعاريف

مرکز تحقيقات: منظور از مرکز تحقیقات، واحد حقوقی است که توسط شورای گسترش، نظارت و ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است.

 

مراکز تحقيقات مشمول ارزشيابی: كليه مراكز تحقيقاتي كه تا تاريخ 28/12/1393 به تصويب شوراي نظارت، گسترش و ارزشيابي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور رسيده اند. فعالیتهای پژوهشی مراکز فوق در چهارچوب زمینه پژوهشی (Research line)مرکز بر اساس شاخصهای ارزشیابی مورد بررسی و امتیازدهی قرار می گیرد.

 

توجه مهم 1 : در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال 1394 مراکز تحقیقاتی ، تنها مستندات مربوط به سال 2015 میلادی محاسبه می گردد .

 

توجه مهم 2: طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده در ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی سال 1394 ، فقط تا پنج افیلیشن با توجه به  دستورالعمل شماره 1067/3/پ89ص مورخ 26/7/89  معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع جهت جستجوی مستندات از پایگاههای  اطلاعاتی Scopus  ، Pub med  و ISI  مورد پذیرش قرار خواهد گرفت . لازم بذکر است وجود کلمات کلیدی شامل نام "ایران " ، " نام دانشگاه علوم پزشکی" و " نام مرکز تحقیقاتی "  در افیلیشن های اعلام شده الزامی می باشد .

 

توجه مهم 3 : قابل ذکر است  که 5 افیلیشن مورد نظر مراکز تحقیقاتی در مهلت زمان تعیین شده توسط کارشناسان محترم مراکز تحقیقاتی تحت نظارت ریاست محترم مراکز و کارشناسان محترم مسئول ارزشیابی مراکز تحقیقات دانشگاه / سازمان وارد سامانه گردیده و پس از تایید تیم ارزشیابی ستاد وزارت متبوع ، ملاک جستجو در پایگاههای اطلاعاتی خواهند بود. لذا لازم است کارشناسان محترم مراکز تحقیقاتی نهایت دقت را در ورود اطلاعات مربوطه بعمل آورده زیرا امکان تغییر و یا اصلاح آن تا پایان ارزشیابی میسر نخواهد بود .

نام دانشگاه علوم پزشکی، نام مرکز تحقیقات  University of Medical Sciences/سازمان, نام شهر, Iran


مثال :

 نام دانشگاه علوم پزشکی، نام مرکز تحقیقات  University of Medical Sciences/سازمان, نام شهر, Iran


اطلاعات عمومی  

v      جدول نیروی انسانی :

کلیه محققین هیات علمی و غیر هیات علمی که محل خدمت وی طبق حکم استخدامی در مرکز تحقیقات بوده ( مراکز دارای ردیف مستقل بودجه) و یا دارای ابلاغ فعالیت در مرکز با امضای ریاست محترم دانشگاه و یا معاونت پشتیبانی دانشگاه باشد .  (مراکز تحقیقات فاقد ردیف مستقل بودجه)

تعداد محققین مرکز

تعداد

هیات علمی آموزشی / پژوهشی

تمام وقت

 

نیمه وقت

 

غیر هیات علمی

 

 

v      بودجه اختصاص یافته  به مرکز تحقیقاتی

شامل بودجه های اختصاص یافته از سوی دانشگاه و جذب بودجه از منابع داخل ( خارج از دانشگاه و داخل کشور ) و خارج از کشور در سال ارزشیابی

 

بودجه اختصاص یافته از دانشگاه ( میلیون ریال ) در سال 1394

بودجه اختصاص یافته از خارج از دانشگاه - داخل کشور ( میلیون ریال ) در سال 1394

بودجه اختصاص یافته از منابع خارج از کشور ( دلار) در سال 2015

 

 

 

 v      اطلاعات مربوط به طرحهای تحقیقاتی

شامل طرحهای تحقیقاتی مصوب مرکز تحقیقات در سال ارزشیابی (1394 ) می باشد که از این تعداد برخی به صورت مشترک با خارج از مرکز ( داخل یا خارج از دانشگاه - داخل کشور ) و برخی با خارج از کشور به صورت مشترک انجام شده است طبق جدول ذیل :  

طرحهای تحقیقاتی مصوب سال 1394

طرحهای مشترک داخلی

طرحهای مشترک خارجی

تعداد

بودجه

تعداد

بودجه

تعداد

بودجه

 

 

 

کل

جذب شده

 

کل

جذب شده

 

 

 

 

نکته 1 : اطلاعات جداول مربوط به اطلاعات عمومی فاقد امتیاز بوده ، نیاز به ارائه هیچ مستندی نداشته و فقط جهت محاسبه برخی شاخص ها بکار گرفته می شود.

 

تربیت نیروی انسانی

 

 

v      تربیت نیروی انسانی محقق :

شامل کلیه پذیرفته شدگان دوره های PhD by Research    ,   Post doctorateو Clinician Scientist  می باشد که در سال 1394  توسط مراکز تحقیقات دارای مجوز ، ثبت نام شده اند .

نحوه کسب امتیاز

 تعداد دانشجویان  ثبت نام شده  PhD by Research  ضربدر 15 .

تعداد دانشجویان  ثبت نام شده  Clinician Scientist   ضربدر15

تعداد دانشجویان  ثبت نام شده  Post doctorate    ضربدر 15

تبصره1:  امتیاز این شاخص از طریق واحدهای مربوطه در ستاد وزارت بهداشت داده شده و نیازی به ارائه هیچ مستندی از سوی مراکز نمی باشد .

v      1% برتر دانشمندان جهان :

به فردی  از محققین مرکز تحقیقات که در سال ارزشیابی (2015) جزء یک درصد برتر دانشمندان بر اساس اطلاعات پایگاه ISI  باشد امتیاز تعلق می گیرد

نحوه کسب امتیاز

به ازای هر مورد 200 امتیاز تعلق می گیرد

 

تولید علم

 

 

v      مقالات منتشر شده توسط مرکز تحقیقات

مقالات منتشر شده به نام مرکز تحقیقات در مجلات ایندکس شده در نمايه نامه های ISI   Pubmed , و Scopus  که  با توجه به جستجوی افیلیشن های مورد قبول ، از پایگاههای فوق استخراج شده و پس از رفع همپوشانی توسط سامانه ارزشیابی امتیازدهی می گردند .  

 

نحوه کسب امتیاز

به مقالاتی که نویسنده اول یا مسئول آن متعلق به مرکز تحقیقاتی باشد به شرح ذیل امتیاز تعلق می گیرد :

مقالات نمایه شده در پایگاه ISI  : 25 + IF 3 امتیاز

مقالات نمایه شده در پایگاه Pubmed  : 25 امتیاز

مقالات نمایه شده در پایگاه Scopus  : 15 امتیاز

نکته 1 : در صورتی که نویسنده دوم به بعد مقاله متعلق به مرکز تحقیقاتی باشد 70% امتیازات فوق تعلق می گیرد.

نکته 2 : در صورتی که  مقاله ای با همکاری یک یا چند نویسنده خارج ازکشور نوشته شده و در آدرس های آن مقاله ، آدرس موسسات خارجی موجود باشد امتیاز مقاله در ضریب 1.1 ضرب می گردد. لازم بذکر است تعداد همکاری مشترک در مقاله ملاک امتیازدهی نمی باشد .

نکته 3 : در صورتیکه مقاله در 25% برتر مجلات به تفکیک موضوع ( Q1 ) چاپ شده باشد امتیاز مقاله در 1.5 ضرب خواهد شد .

 

v      تعداد ارجاع به مقالات منتشر شده به نام مرکز :

 

به مجموع ارجاعات انجام گرفته سال 2015  بر مبناي گزارش سايت Scopus به مقالات چاپ شده  مرکز تحقیقات در بازه زمانی 2011 تا 2015  امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره1 : مقالات اصلي منتشر شده توسط مراكز تحقيقات (cited paper) مي بايست به نام مركز تحقيقات باشد.

 نحوه كسب امتیاز

  • هر مورد ارجاع                                                                   2 امتياز
  • ارجاع در مجلات داراي Impact Factor (ISI)              2+  Impact Factor)  مجله × 2 )

 

نکته مهم 1 : در صورتیکه ارجاع انجام گرفته سال 2015 مربوط به مقالات چاپ شده در سال 2015 باشد امتیاز مربوطه در 1.5 ضرب می شود .

 

v      تاليف كتاب

 کتابی است که توسط محقق یا محققین مرکز تحقیقات در راستاي محور خاص تحقيقاتي مرکز نوشته شده ، حداقل 10 مورد از منابع ذکر شده در کتاب به نام نویسنده بوده و در نمایه نامه Scopus   قابل بازیابی باشد .

نحوه كسب امتیاز

به هر مورد کتاب با آدرس مرکز تحقیقات که در نمایه نامه Scopus  در سال 2015 قابل بازیابی باشد 25 امتیاز تعلق می گیرد ..  

مقالات ارائه شده درهمايشها

 به خلاصه مقالاتی که به نام مرکز تحقیقات در نمایه نامه ISI  تحت عنوان Proceeding  و یا abstract meeting  در سال 2015 قابل بازیابی باشد امتیاز تعلق می گیرد  

نحوه كسب امتیاز

به ازای هر مورد 4 امتیاز تعلق می گیرد .

 

v     H- index  مرکز تحقیقاتی

به شاخص h  مرکز تحقیقات در سال ارزشیابی (2015 ) امتیاز تعلق می گیرد

نحوه كسب امتیاز

مقدار شاخص h  ضربدر 2

 

 

 

دسترسی سریع

کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
DSpace

آدرس : اوین بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، ساختمان فارابی، طبقه سوم  - تلفن های مرکز : 71732845-021 و 71732850-021

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences