پنج شنبه ٠٨ آبان ١٣٩٩
بروزرسانی
1399/06/25
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2665 | کل بازدید : 527735 
صفحه اصلي > آيين نامه ها و فرم ها > آيين نامه سال 1393 
آيين نامه سال 1393
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

معاونت تحقيقات و فناوري

مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری

 

راهنماي تكميل فرم ارزشيابي عملكرد فعاليتهاي
پژوهشي مراكز تحقيقات علوم پزشكي كشوردر سال1393

 

تاریخ آخرین ویرایش اسفند ماه 1392


به نام خدا

 

يكي از استراتژيها و سياستهاي كلي برنامه توسعه كشور در بخش تحقيقات " گسترش  تحقيقات از طريق ايجاد مراكز تحقيقات" مي باشد تا از طريق افزايش فعاليتهاي پژوهشي در راستاي اولويتها و سياستهاي نظام تحقيقات در جهت توسعه، رشد و شكوفايي كشور اقدام گردد. بنابراين نظارت و ارزيابي مستمر فعاليتهاي مراكز تحقيقات به منظور تخصيص بهينه  منابع، كنترل، هدايت، سازماندهي و تشويق مراكز امري ضروري به نظر مي رسد.

ضمن سپاس و تشکرفراوان از بذل توجه و حسن همکاری مدیران و کارشناسان محترم مسوول ارزشیابی مراکز تحقیقات سازمانها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور در اجرای مشارکتی فرایند ارزشیابی تحت وب فعالیتهای پژوهشی سال 1392 در حوزه علوم پزشکی به استحضار می رساند ، بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده ، تغییراتی در ارزشیابی سال 1393 در راستای ارتقای کیفی شاخص های ارزشیابی صورت گرفته است .  لذا ضمن تاکید بر توجه هر چه بیشتر بر ارتقاء سطح کیفی پژوهش های علوم پزشکی و پرهیز از مستند سازی در این حوزه اعلام می دارد که  از ابتدای سال 1393 ارزشیابی با توجه به شاخص های ذیل  به صورت مستمر انجام می شود. بدیهی است اجرای این مهم نیازمند همکاری و مشارکت فعال کلیه بخشهای درگیر در ارزشیابی علی الخصوص کارشناسان محترم ارزشیابی مراکز تحقیقات را خواهد داشت .

 

تعاريف

مرکز تحقيقات: منظور از مرکز تحقیقات، واحد حقوقی است که توسط شورای گسترش، نظارت و ارزشیابی دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است.

 

مراکز تحقيقات مشمول ارزشيابی: كليه مراكز تحقيقاتي كه تا تاريخ 28/12/1392 به تصويب شوراي نظارت، گسترش و ارزشيابي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور رسيده اند. فعالیتهای پژوهشی مراکز فوق در چهارچوب زمینه پژوهشی (Research line)مرکز بر اساس شاخصهای ارزشیابی مورد بررسی و امتیازدهی قرار می گیرد.

 

توجه مهم : پیرو دستورالعمل شماره 1067/3/پ89ص مورخ 26/7/89  معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع در خصوص کلیه شاخصها و مستندات در مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور امتیازات صرفا به مواردی تعلق مي‌گيرند كه در آن‌ها نام و عنوان كامل مرکز تحقیقاتی  مطابق با دستورالعمل فوق الذکر درج شده باشد :

 

 نام دانشگاه علوم پزشکی، نام مرکز تحقیقات  University of Medical Sciences/سازمان, نام شهر, Iran

به عنوان نمونه :

Cardiovascular Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas, Iran.

تبصره  : در صورتیکه محل استقرار مرکز تحقیقاتی در بیمارستان باشد لازم است نام بیمارستان  پس از نام مرکز تحقیقاتی قید شود . عدم درج نام بیمارستان سبب کسر امتیاز نخواهد شد.  

 

 

به عنوان نمونه :

Psychiatry Research Center, Roozbeh Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran , Iran

 

 قابل ذکر است همچون سنوات گذشته در مواردی که نویسنده یا نویسندگان بیش از یک آدرس را ذکر کرده باشند( و هر دو مرکز مورد ارزشیابی سالانه این معاونت قرار بگیرند)، تنها به نخستین مرکز امتیاز تعلق می گیرد.  به عنوان نمونه:

 

Cardiovascular Research Center and Electrophysiology Rresearch Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas, Iran

 تنها به مرکز تحقیقات  Cardiovascular Research Centerامتیازتعلق خواهد گرفت.

 

در مواردی که نخستین آدرس ذکر شده مربوط به مراکز، دانشگاهها یا موسسات علمی پژوهشی خارج از کشور و یا مراکز و دانشگاههای داخلی باشد که توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت مورد ارزیابی قرار نمی گیرند و آدرس استاندارد مركز تحقيقاتي ( شركت كننده در ارزشيابي) بعنوان آدرس دوم ذكر شده باشد به مركز تحقيقات امتياز تعلق خواهد گرفت. به عنوان نمونه:

 

Bandar abas Azad university and Cardiovascular Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar abbas, Iran

به مرکز تحقیقات قلب  بعنوان نويسنده اول امتیاز تعلق خواهد گرفت

قابل ذکر است با توجه به سیاستهای کلان پژوهشی کشور مبنی بر به روز بودن اطلاعات و لزوم گزارش گیری روزآمد ، ضروری است کلیه اطلاعات پژوهشی به طور کامل و روزانه در سامانه درج گردد تا امکان گزارش گیری ادواری حسب ضرورت فراهم گردد.

 


جدول نیروی انسانی

 

محقق  هيات  علمي

الف- محقق هيات علمي تمام وقت: فردی است که به عنوان عضو هیات علمی برابر حکم کارگزینی و یا ابلاغ رئیس و يا معاون پشتیبانی دانشگاه/سازمان بصورت تمام وقت (40 ساعت در هفته) در مرکز تحقيقات فعالیت می نماید.

 

ب  - محقق هیات علمی نیمه وقت: عضو هیات علمی است که برابر با ابلاغ رئیس و يا معاون پشتیبانی دانشگاه/سازمان حداقل 20 ساعت در هفته در مرکز تحقيقات فعالیت می نماید.,

 

محقق غير هيات علمي

الف- استخدام پیمانی و یا رسمی: به فردي اطلاق مي­گردد كه حداقل داراي مدرك دكتراي حرفه اي يا كارشناسي ارشد بوده و طبق ضوابط قانون استخدامي كشور (رسمي، پيماني، طرحي) برابر حكم كارگزيني و یا ابلاغ رئیس و يا معاون پشتیبانی دانشگاه/سازمان بطور تمام وقت در مركز تحقيقات فعاليت تحقيقاتي مي نمايد.

 

ب- قراردادي: به فردي اطلاق مي گردد كه حداقل داراي مدرك دكتراي حرفه اي يا كارشناسی ارشد بوده و بصورت  شركتي يا قراردادي ( بيش از 6 ماه در سال ارزشیابی ِ) برابر با قرارداد و یا  ابلاغ رئیس و يا معاون پشتیبانی دانشگاه/سازمان با مركز تحقيقات همكاري مي­نمايد.

 

مستندات مورد نياز

كارشناسان مراكز تحقيقات موظف مي باشند مستندات ذيل را در قسمت اطلاعات نيروي انساني در سامانه ارزشيابي مراكز تحقيقات بارگذاري نمايند:

1.     احکام کارگزینی سال ارزشيابي اعضای هيات علمي مراکز تحقیقات داراي رديف مستقل بودجه كه در آن محل خدمت به نام مركز تحقيقات مربوطه باشد.

2.     در مراكز تحقيقات فاقد رديف مستقل بودجه ارائه ابلاغ عضو هیات علمی ( نيمه وقت و تمام وقت)  به نام مركز تحقيقات با امضای  رئیس و يا معاون پشتیبانی دانشگاه/سازمان در سال ارزشيابي الزامی است. 

3.    قرارداد همكاري درخصوص محققين غیر هيات علمي كه به صورت قراردادي با مركز تحقيقات همكاري مي­نمايند به همراه ابلاغ به نام مرکز تحقيقات در سال ارزشيابي  با امضای رئیس و يا معاون پشتیبانی دانشگاه/سازمان.

4.     احکام کارگزینی محققین غیر هیات علمی استخدامی( پیمانی، رسمی، طرحی) و قراردادی به همراه ابلاغ به نام مرکز تحقيقات  در سال ارزشيابي با امضای رئیس و يا معاون پشتیبانی دانشگاه/سازمان.

  

توجه 1 : اطلاعات نيروي انساني مراكز تحقيقات در سال ارزشيابي مي بايست در قسمت نيروي انساني ارزشيابي مراكز تحقيقاتي در هر سال ارزشيابي به روز شده و مورد بازنگري قرار گيرد بديهي است ابلاغ و احكام اعضاي هيات علمي نيز مي بايست به روز گردد. همچنين ارائه ابلاغ اعضاي هيات موسس مراكز تحقيقات نيز باعنوان اعضاي هيات علمي مركز تحقيقات در سال ارزشيابي الزامي است. 

 


محور حاکمیت و رهبری

 

1.         تدوین برنامه استراتژیک (جدید)

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات برنامه ای است که همسو با اهداف بالادستی حوزه سلامت و اولویتهای مدون مرکز تحقیقات بطور نظام مند تدوین شده باشد. تدوین برنامه مشتمل بر ترسیم هدفمند :

 ماموریت،

چشم انداز،

 ارزشها،

اهداف بلند مدت،

آنالیز بررسی محیط داخلی،

 آنالیز بررسی محیط خارجی،

 انتخاب استراتژیها،

 فعالیتهای متناظر با اهداف،

برنامه عملیاتی یکساله،

شاخص های پایش و ارزیابی  اهداف می باشد.

 

نحوه كسب امتیاز :

این شاخص از طریق ارزشیابی کیفی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . نحوه ارسال مدارک و چگونگی امتیاز دهی بر اساس فرآیند ارزشیابی کیفی اعلام خواهد شد .

 

2.      عملکرد مراکز تحقیقاتی در خصوص اخلاق در پژوهش : (جدید)

-         رعایت استانداردهای اخلاق در انتشار آثار پژوهشی : به جهت اهمیت رعایت اصول اخلاقی در نشر ، از سال 1393 ،  این شاخص در مراکز تحقیقاتی مورد ارزیابی قرار می گیرد .

 

نحوه محاسبه کسرامتیاز :

-         به ازای هر مورد  گزارش  تخلفات پژوهشی در مقالات منتشر شده که توسط کمیته کشوری اخلاق در پژوهش یا دبیرخانه مجلات علمی معتبردر کشور اعلام گردد دو برابر امتیاز همان مقاله از محور تولید دانش مرکز تحقیقات کسر می گردد . این تخلفات شاملPlagiarism وDuplication   و Fabrication و Falsification می باشد.

 

تعاريف سوء رفتار پژوهشي:

 • Fabrication (جعل): شامل ساخت، ثبت و انتشار داده يا نتايج يك تحقيق به صورتي‌كه تمام يا بخشي از داده يا نتايج مذكور اصلا وجود نداشته باشد.
 • Falsification (تحريف): شامل تغيير يا حذف عمدي داده‌ها، مراحل و روش مطالعه، تجهيزات و موارد مورد استفاده در مطالعه و يافته‌هاي تحقيق به صورتي‌كه با داده‌ يا يافته‌هاي واقعي متفاوت باشد.
 • Plagiarism (سرقت ادبي): سرقت ادبي نوشته و يا اعتبار شخص ديگر شامل كپي كردن كامل يا بخشي از نوشته، مقاله و يا پروپوزال يك فرد ديگر بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب آن. لازم به ذكر است سرقت ادبي(plagiarism) بيش از يك پاراگراف (5-6 خط متوالي) كه براساس نظر كارشناسان، مصداق كپي‌برداري تلقي شود، مورد استناد خواهد بود.
 • Duplication (دو نسخه‌نويسي): ارائه‌ي يك مقاله‌ي كامل يا بخشي از مقاله‌ي چاپ شده توسط نويسنده، جهت چاپ مجدد در مجله‌اي ديگر، بدون افشاي چاپ قبلي به مجله‌ي جديد. لازم به ذكر است كه چاپ مقاله به دوزبان مختلف و در دو مجله‌ي متفاوت، درصورت آگاهي مجله‌ي دوم بلامانع است.


محور ظرفيت سازی

 

3.     برگزاري همايش

همايش هرنوع اجتماعي است كه براي ارائه نتايج تحقيقات برگزار گردد.  

 

-         برگزاري همايشهاي  بين­المللي:

همايش بين المللي يا منطقه اي: همايشي است كه به نام مركز تحقيقات به تصويب هيات وزيران یا معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ( پس از ابلاغ دستورالعمل جدید ) رسيده باشد و حداقل 5 نفر از 3 کشور خارجی در آن مشاركت علمي داشته باشد.

 

نحوه كسب امتیاز

هر مورد برگزاري همايش بين المللي يا منطقه اي                                                100  امتياز

تبصره: به  همکاری مركز  تحقيقات در برگزاری  همایش بين المللي امتيازي تعلق نمي گيرد.

تبصره1 : از آنجاییکه در نظر است آیین نامه مربوط به برگزاری همایش های بین المللی تغییرات اساسی یابد لذا تا تصویب و ابلاغ آن ، همایش های بین المللی کمافی السابق امتیاز دهی شده و پس از ابلاغ آیین نامه ، دستورالعمل نحوه ارزیابی و امتیازدهی بازنگری خواهد شد .

 

 

بارگذاري مستندات مورد نياز 

-         تصوير مصوبه هيئت وزيران که به صراحت نام مركز تحقيقات به عنوان برگزار کننده همایش در آن ذکر شده باشد. در صورتيكه نام مركز تحقيقات درمكاتبات دفتر وزارتي  با هيات وزيران نيزعنوان شده باشد قابل قبول است.

-         تصویر صفحه اول كتابچه خلاصه مقالات که نام و  برچسب مركز تحقيقات  بر روی آن مشهود باشد

 

-         برگزاري همايشهاي کشوری

 همايشي است كه در راستاي زمینه تحقيقاتي مركز تحقيقات داراي امتياز بازآموزي بوده و فراخوان آن به شكل كشوري صورت گرفته باشد.

 

 

 

نحوه كسب امتیاز

به ازاي هر روز برگزاري 5  امتياز ( حداكثر 6 روز 30 امتیاز )

 

بارگذاري مستندات مورد نياز 

 1. تصوير مجوز امتياز بازآموزي به نام همايش
 2. تصوير مستندات مربوط به فراخوان كشوري
 3. كتابچه خلاصه مقالات كه نام و  برچسب مركز تحقيقات بر روي آن مشهود باشد.
 4. تصوير مستندات مربوط به مشاركت انجمن هاي علمي (در صورت همكاري انجمنهاي علمي در برگزاري همايش)

  تبصره1:   به همکاری مركز  تحقيقات در برگزاری  همایش  درصورتی که نام مركز تحقيقات در کتابچه  خلاصه مقالات  يا پوستر  ( فراخوان) ذکر شده باشد 50%  امتياز تعلق  مي گيرد .

 تبصره2:  در صورت مشاركت اجرايي يا مالي انجمنهاي علمي در برگزاري همايش، امتياز محاسبه شده در ضريب 25/1 ضرب خواهد گرديد.

                                                                                                   

4.     كسب رتبه هاي برتر در جشنواره تحقیقاتی

 این جشنواره ها شامل رازي ، خوارزمي ، علامه طباطبایی ، فرهنگستان علوم پزشکی ( جایزه استاد دکتر نورالدین هادوی ) و  بانک اسلامی می باشد.

 

شامل معرفي محققين، نشريات و... مراكز تحقيقات اعم از حقيقي يا حقوقي در جشنواره­ ­­­­­­­­هاي ياد شده مي­باشد لازم به ذکر است صرفا به مراکز تحقیقاتی حائز رتبه اول امتیاز تعلق می گیرد.

 

نحوه كسب امتياز :

 • كسب رتبه اول فرد حقيقي در هر گروه جشنواره                                                                 100 امتياز
 • كسب رتبه دوم فرد حقيقي در هر گروه جشنواره                                                                  70 امتياز
 • كسب رتبه سوم فرد حقيقي در هر گروه جشنواره                                                                50 امتياز
 • كسب رتبه برتر محقق جوان                                                                                                      50 امتياز
 • مرکز تحقیقات حائز رتبه اول  هر گروه در ارزشیابی مراكز                                                100 امتیاز                                       

 

 بارگذاري مستندات مورد نياز

-         تصوير صفحه كتابچه جشنواره مبني بر معرفي محققين و يا نشريات به نام مركز تحقيقات .

 

 

5.     همکاری رسمی مرکز بعنوان (center  Collaboration  ) با سازمانهای بين­المللي

مراکزتحقيقاتي ­که  بعنوان همکار ­رسمی با سازمانهای بين­المللي با عنوان  Collaboration Centerهمکاری می­نمایند. 

 

 

  نحوه كسب امتياز

به شروع همکاری و تایید آن پس از چهار سال (Redesignation ) در سال ارزشیابی 50 امتیاز  تعلق می­گیرد.

تبصره1:  منظور از سازمان بين المللي، كليه سازمانهاي UN از جمله  WHO وUNICEF و....... مي­باشد.

 

 بارگذاري مستندات مورد نياز

1.        تصوير نامه مبنی بر معرفی مرکز بعنوان مرکز رسمی همکار با سازمان بین­المللی از سوی سازمان مربوطه

2.       ارائه مستندات مربوط به ادامه همکاری

 

6.     تربیت نیروی انسانی محقق (جدید)

 

شامل کلیه پذیرفته شدگان دوره های PhD by Research   می باشد که در سال ارزشیابی (آخر نیم سال اول تحصیلی) توسط مراکز تحقیقات دارای مجوز  ثبت نام شده اند .

تبصره : به فراهم آوردن امکانات پژوهشی توسط مراکز تحقیقاتی جهت انجام پایان نامه سایر دانشجویان PhD  نیز امتیاز تعلق می گیرد

 

نحوه امتیازدهی :

 تعداد دانشجویان  ثبت نام شده  PhD by Research  ضربدر 10 .

تبصره :  امتیاز این شاخص پس از تایید کمیته PhD by Research  مستقر در معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت لحاظ خواهد شد .

تعداد دانشجویان PhD (به جز PhD by Research  ) که پایان نامه خود را در مرکز تحقیقاتی گذرانده باشند ضربدر 5 .

 

تبصره 1 : در سال 1393 ، که سال اول محاسبه این شاخص می باشد ، تعداد ثبت نام شدگان PhD by Research به صورت تجمعی ( از سال  1389 تا سال 1393 )محاسبه می گردد . خواهشمند است جدول مربوطه در سامانه به تفکیک نفر سال توسط مرکزتحقیقات  تکمیل گردد .

تبصره 2 :  در صورتیکه دانشجوی ثبت نام شده دارای مدرک دکترای حرفه ای پزشکی ، دندانپزشکی و داروسازی  باشد ضریب مربوطه 12 خواهد بود .

 

مستندات مورد نیاز:

لیست دانشجویان پذیرفته شده  PhD by Research موجود در واحد دکترای تخصصی پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت


محور توليد و انتشار دانش

 

7.     تاليف كتاب يا گردآوري  

 کتاب می بایست توسط محقق یا محققین مرکز تحقیقات در راستاي محور خاص تحقيقاتي مرکز نوشته شده و داراي  مصوبه شوراي انتشارات دانشگاه/سازمان بوده و در سال ارزشیابی با نام مرکز تحقیقات  به چاپ رسیده باشد همچنین حداقل 1% مراجع نتيجه پژوهشهاي نويسنده باشد.  

 

نحوه كسب امتیاز

 در امتياز دهي كتب تالیفی به ازای هر 1% پژوهش نویسنده در مراجع کتاب، پنج امتیاز تعلق مي گيرد كه  حد اکثر آن25 امتياز  خواهد بود. به گردآوري­کتاب نیز حداكثر 5 امتياز تعلق مي­گيرد.  

تبصره1 : در ارزیابی کتاب نام و برچسب مركز تحقيقات بر روی جلد و شناسنامه کتاب  الزامی است.

تبصره2: ارزیابی کتاب تالیفی برحسب اعتبار محتوا، کیفیت و کمیت اثر و اعتبار ناشرصرفا برای موارد چاپ اول خواهد بود.

تبصره3 : درسنامه ها و کتبی که شامل تعاریف فوق نگردند مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.

تبصره 4 : به کتبی که حاصل جمع آوری مقالات بوده و peer review  نمی شوند ،  هیچگونه امتیازی تعلق نمی گیرد .

 تبصره 5 : در ارزشیابی سال 1393 ، فهرست کاملی ازکتب مرجع که مورد تایید معاونت آموزشی و هیات برد می باشد ملاک امتیاز دهی خواهد بود  ( متعاقبا اطلاع رسانی می گردد ) .

تبصره 6 : كتب مرجع مورد تایید ، كه فصل يا فصولي از آن توسط محققین مرکز تحقيقات، به نام مرکز و در راستاي محور خاص تحقيقاتي مركز نوشته شده به ازای هر فصل 25 امتياز تعلق مي گيرد.

تبصره 7: درصورتيكه تمامي فصول يك كتاب مرجع توسط اعضاي هيات علمي مركز تحقيقات و به نام مركز تحقيقات به چاپ رسيده باشد پس از ارائه اصل كتاب به كميته تخصصي ارزشيابي مورد بررسي قرار گرفته و ( حداكثر تا سقف 100 امتياز) امتياز دهي خواهد گرديد.

تبصره8: در صورت لزوم اصل کتب تاليفي نیز متعاقب ارزیابی اولیه  توسط گروه ارزشيابي درخواست خواهدشد

تبصره 9: به ويراستاري كتاب توسط مراكزتحقيقات امتيازي تعلق نمي گيرد.

 

بارگذاري مستندات مورد نیاز

 1. تصوير صفحه شناسنامه كتاب
 2. تصوير جلد كتاب كه منضم به نام و آرم مركز تحقيقات باشد
 3. تصوير مصوبه شوراي انتشاراتي دانشگاه/موسسه ( بجز مراکز تحقیقاتی غیردولتی ) كه در آن كتاب به نام مركز تحقيقات به تصويب رسيده باشد
 4. تصوير منابع كتاب كه در آن پژوهش هاي نويسنده كتاب مشهود ( علامت گذاري ) باشد.

 

8.     مقالات ارائه شده درهمايشهاي داخلي

 خلاصه مقالات داخلي كه توسط اعضای هيات علمی، محققين، کارشناسان، دانشجويان و ...مركز تحقيقات در سال ارزشیابی ارائه يا چاپ  شده باشد، امتياز كسب  مي نمايد.

 

نحوه كسب امتیاز

 ارائه مقاله بصورت پوستر و سخنراني هر مورد  5/.  امتياز

 

بارگذاري مستندات مورد نياز

تکمیل فرم اطلاعاتی مندرج در سامانه

 

9.       مقالات ارائه شده درکنگره­های خارجي و بين المللي  

صرفا خلاصه مقالات خارجي/ بين المللي  كه توسط اعضای هيات علمی، محققين، کارشناسان، دانشجويان و ...مركز تحقيقات در سال ارزشیابی ارائه يا چاپ  شده باشد, امتياز كسب  مي نمايد.

 

نحوه كسب امتیاز

 • ارائه سخنراني جامع به صورت سخنران مدعو در خارج از کشور: هرمورد 10 امتياز   
 •  ارائه سخنراني جامع به صورت سخنران مدعو در داخل کشور:   هرمورد 5 امتياز 

 تبصره : به سخنران مدعو در کنگره های بین المللی که برگزارکننده آن یکی از دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی داخل کشور باشد نیز 5 امتیاز تعلق می گیرد .               

 • ارائه مقاله به صورت سخنراني  :هرمورد 3 امتياز
 • ارائه مقاله به صورت سخنراني که در ISI  به صورت Proceeding  نمایه شده باشد :هر مورد 4 امتياز   
 • ارائه مقاله به صورت پوستر که در ISI  به صورت Proceeding نمایه شده باشد : هر مورد3 امتياز   
 • ارائه مقاله به صورت سخنراني که در ISI  به صورت Abstract meeting  نمایه شده باشد :هرمورد 3 امتياز 
 • ارائه مقاله به صورت پوستر که در ISI  به صورت Abstract meeting  نمایه شده باشد: هر مورد 2 امتياز     
 • ارائه مقاله به صورت پوستر  : هرمورد 5/0 امتياز

 

بارگذاري مستندات مورد نياز

1.        تكميل فايل Excel ارائه شده

2.       ارائه لينك معتبر جهت مقالاتي كه در ISI نمایه شده است (  Proceeding و Abstract meeting)

3.      تصوير گواهی دعوتنامه جهت ارائه سخنراني جامع به صورت سخنران مدعو

 

تبصره1:  در ارزشيابي سال 1393،  به خلاصه مقالاتي که  از اول Aprilسال 2014 به بعد ارائه  شده باشند، امتياز تعلق مي ­­گيرد.

تبصره 2 : هر یک از خلاصه مقالات ارائه شده از سوی مراكز تحقيقات تنها در یکی از گروههای فوق الذکر قابلیت ارائه و کسب امتیاز خواهد داشت.

تبصره 3: لازم به ذکر است که کسب امتیاز در این دو شاخص ( ارائه مقاله در همایش های داخلی و خارجی و بین المللی ) حداکثر تا سقف 5 درصد امتیاز محور تولید دانش مرکز تحقیقات می باشد. به طور مثال اگر مجموع امتیازات محور تولید دانش یک مرکز تحقیقات بدون احتساب امتیاز این دو شاخص  500 امتیاز بوده، حداکثر امتیاز کسب شده در این دو شاخص  25 امتیاز  خواهد بود.

 

 

 

10.   تعداد ارجاع به مقالات منتشر شده به نام مرکز

به مجموع ارجاعات انجام گرفته سال 2014  بر مبناي گزارش سايت Scopus به مقالات مرکز تحقیقات امتیاز تعلق می­گیرد.

تبصره: مقالات اصلي منتشر شده توسط مراكز تحقيقات مي بايست به نام مركز تحقيقات باشد.

 

 نحوه كسب امتیاز

 • هر مورد ارجاع                                                                                                      2 امتياز
 • ارجاع در مجلات داراي Impact Factor (ISI)                                         2+  Impact Factor)  مجله × 2 )

 

بارگذاري مستندات مورد نیاز

ارائه لينك معتبر مقاله از سايت Scopus كه در آن نام مركز تحقيقات مشهود باشد.

 

11.    ارجاع به مقالات مرکز تحقيقات در کتب مرجع

به ارجاع مقاله مرکز تحقیقات در کتب مرجع و معتبر منتشر شده در سال ارزشیابی (از اول اپريل سال 2014 لغايت پايان مارس 2015 ) امتیاز تعلق می­گیرد

 

نحوه كسب امتیاز

به هر مورد ارجاع درکتب مرجع مورد تایید (بند 5-2 )منتشر  شده در سال ارزشیابی، 10 امتیاز تعلق مي گيرد. لازم به ذكر است در موارديكه تمامي فصول يك كتاب مرجع توسط يك مركز تحقيقات به چاپ رسيده باشد ارجاعات فصول كتاب مورد نظر پس از بررسي در كميته تخصصي ارزشيابي ( حداكثر تا سقف 100 امتياز ) امتياز دهي خواهد شد.

تبصره 1 :  کتبی که حاصل جمع آوری مقالات بوده و توسط ناشرانی مانند LAMBERT و INTECH و...منتشر می شوند کتب مرجع نبوده  و هیچگونه امتیازی به آنان تعلق نمی گیرد

 

بارگذاري مستندات مورد نیاز

1.        تصوير منابع كتب مورد نظر كه نام مقاله مركز تحقيقات در آن مشخص شده باشد (High Light).

2.       تصوير صفحه اول مقاله مركز كه نام مركز تحقيقات درآن ذكرشده است.

3.      ارائه مستندات لازم مبني بر چاپ كتاب در سال ارزشيابي.

 

 

12.   نوآوري، اكتشاف، اختراع ثبت شده،  بومي سازي فناوري  

منظور اختراع، اكتشاف،  بومي سازي فناوري و ارائه تکنولوژی جديد است كه بر مبنای طرح مصوب  مرکز تحقیقات انجام شده و توسط مراجع معتبر و داراي صلاحيت به ثبت رسيده است. امتیاز این شاخص توسط کمیته ابداعات و اختراعات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت محاسبه و اعلام خواهد شد.

 

 بارگذاري مستندات مورد نیاز

-         طرح پژوهشی (Proposal) طرح تحقیقاتی مصوب مرتبط

-        تصويرمصوبه شورای پژوهشی مرکز / دانشگاه

-        تصوير برگه ثبت اختراع به تاریخ سال ارزشیابی

-        مستندات مربوطه به ثبت بین المللی اختراع ( در صورت ثبت اختراع بین المللی)

-        تائيديه مراجع ذيصلاح شامل:

      *  مرجع معتبري كه تائيدكند اختراع براي اولين بار در ايران و جهان صورت پذيرفته است(يك تائيديه)

      *  مراجع معتبري كه تائيد كننده اهميت موضوع در حل مشکل، ارزیابی اجرایی شدن،   ميزان كاربري  و یا صنعتی شدن آن، وضعيت موضوع و پيش بيني آينده موضوع باشد (حداقل سه تائيديه)

مستندات مورد نیاز ( تکمیلی)

-        مستندات و لینک مربوطه به مقالات چاپ شده حاصل از ثبت اختراع، نو آوری و بومی سازی فناوری                 

-        مستندات مربوط به خلاصه مقالات ارائه شده در کنفرانس

-        مستندات مربوط به تجاری سازی(فروش حق استفاده از موضوع و يا فروش يا صادرات كالا) و دستیابی به بازارهای بین المللی

-        مستندات مربوط به فروش ايده يا دانش مورد نظر در سطح داخلي و يا خارجي موضوع   

تبصره 1 :  قابل ذكر است ارائه تصوير مقاله چاپ شده حاصل از نوآوري، اكتشاف، اختراع ثبت شده و بومي سازي فناوري در مجله علمي پژوهشي به نام مرکز  جهت آغاز فرایند بررسی و داوری شرط كافي می باشد.

 

13.  مقالات منتشر شده توسط مرکز تحقیقات

-      مقالات نمایه نشده منتشر شده در مجلات علمي پژوهشی خارجي و داخلي مصوب كميسيون نشريات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 اين شاخص شامل تعداد مقالات منتشر شده در مجلات نمایه نشده  خارجي و علمي پژوهشي داخلي مصوب کمیسیون نشریات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و وزارت علوم تحقيقات و فناوري کشور مي باشد . با توجه به  اينكه  هدف  از  ارزشيابي  بررسي  فعاليتهاي مركز تحقيقات مي باشد  لذا صرفاً به مقالاتي كه نام مركز تحقيقات در آن  قيد شده  باشد، امتياز  تعلق مي گيرد  (هر مقاله 5 امتياز ).  لازم به ذکر است که مبنای آدرس دهی مقالات مراکز تحقیقاتی جهت پذیرش و کسب امتیاز  در ارزشیابی سال 1393 ، بر اساس مفاد نامه شماره 1067/3/پ89ص مورخ 26/7/1389 می باشد.

تبصره1 : در خصوص مقالات نمایه نشده خارجی غیر الکترونیک  تنها به مواردی که در لیست ناشرین معتبر اعلام شده از سوی مرکز هماهنگی و توسعه اطلاع رسانی اعلام شده است امتیاز تعلق خواهد گرفت ( هر مورد حداکثر 5 امتیاز ).

تبصره 2 : لیست برخی از ناشرین معتبر قبل از شروع ارزشیابی سال 93 اطلاع رسانی گردیده و در دوره های زمانی به روز می گردد.

-        مقالات منتشر شده در مجلات نمایه شده در نمايه نامه های معتبر علمی

 با توجه به  اينكه  هدف از ارزشيابي  بررسي  فعاليتهاي مركز تحقيقات مي باشد  لذا تنها به مقالاتي كه  نام مركز تحقيقات درآن قيد شده باشد ، امتياز تعلق مي گيرد. لازم به ذکر است که مبنای آدرس دهی مقالات مراکز تحقیقاتی جهت پذیرش و کسب امتیاز  در ارزشیابی سال 1393 ، بر اساس مفاد نامه شماره 1067/3/پ89ص مورخ 26/7/1389 می باشد . قابل ذکر است به مقالات مرکز تحقیقات بدون قید نام دانشگاه/سازمان مربوطه و نام ايران، امتیازی تعلق نخواهد گرفت.  همچنین درخصوص مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی که در نمایه نامه های معتبر بین المللی نمایه می شوند دارابودن مصوبه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور از سوی نشریه الزامی می باشد .

نحوه كسب امتیاز

تبصره 1:  به امتياز مقالات چاپ شده در  مجلات علمي نمایه شده  در  نمايه نامه بين المللي ISI داراي Impact Factor سه برابر  IF   اضافه مي شود.

امتیاز

محل نمایه شدن مقالات

25 + IF سه برابر

ISI

25

Medline  / Pubmed 

15

Scopus , Biological Abstract ،Embase ،Chemical  Abstract 

10

 مجلات نمایه شده در ساير نمایه نامه های تخصصي                     

5

 مجلات معتبر نمایه نشده خارجي                                   

5

مجلات علمي پژوهشي نمایه نشده داخلي چاپي و الکترونيک      

 

تبصره 2:  انواع مقالات و امتيازات آن جهت نويسنده  مسوول و يا اول:

 • Original article  :  مطابق با امتياز مقاله درجدول محاسبه امتياز مقالات
 • Review article و یا  :Economical Review (شامل طرحهای ارزیابی اقتصادی ، هزینه اثر بخشی ، هزینه منفعت و ...) چاپ شده در مجلات نمایه شده در ISI/Pub med ، امتياز آن پس از محاسبه مطابق با جدول محاسبه امتياز مقالات در 1.4 ضرب مي گردد.
 • Short communication/ Brief Communication /Rapid Communication :مطابق با يك دوم امتياز جدول محاسبه امتياز مقالات                                                                                                  
 • Research Letter/ Case report :      مطابق با يك سوم امتياز مقاله در جدول محاسبه امتياز مقالات
 • Letter to Editor/ Editorial/Author Reply :    مطابق با  يك چهارم امتياز مقاله درجدول محاسبه امتياز مقالات

تبصره3 : در صورتی که مقالاتEditorial  در مجلات نمایه شده در Pubmed و ISI  چاپ شوند  معادل یک دوم امتیازات  جدول محاسبه امتیاز مقالات امتیاز می گیرد .

تبصره 4: مقالات نويسنده دوم و بعد:معادل70 درصد امتياز محاسبه شده مقاله ازجدول محاسبه امتياز مقالات و تبصره شماره 2

تبصره5:  لازم به ذكر است، صرفاً به چاپ مقالات امتياز تعلق مي­گيرد و درصورت پذيرش مقاله، امتياز مربوطه پس از چاپ لحاظ مي­گردد و  به مانند سنوات قبل به مقالات  غير پژوهشي، بازآموزي و Epub، Meeting Abstract امتیازی تعلق نمی گیرد.

 

تبصره6:  مقالات منتشر شده در ضمیمه (supplement) و یا پیوست نشریات علمی پژوهشی داخلی با ارائه مجوز کمیسیون نشریات پزشکی(درصورتيكه مقالات مربوط به كنگره يا سمينار نباشد) قابل ­قبول است (در مورد مجلات علمی پژوهشی تخصصی حداکثر یک ویژه نامه به ازای هر 4 شماره قابل قبول است ) در این مجلات حداکثر 20 درصد مقالات چاپ شده مرکز تحقیقات امتیاز کسب می نماید و مابقی مقالات فاقد امتیاز می باشند.

تبصره7:  به مقالات چاپ شده در مجلات الکترونیکی خارجی که در نمایه­نامه های معتبر نمایه شده اند امتیاز تعلق می­گیرد و مقالات منتشرشده در سایر مجلات الکترونیکی خارجی ايندكس نشده دارای امتیاز نمی باشد. مقالات منتشرشده در مجلات الكترونيكي داخلي با مجوز كميسيون نشريات قابل قبول است.

تبصره8:  در ارزشیابی سال 1393 به مقالاتی که از اول April2014 به بعد چاپ شده باشند، امتیاز تعلق­می­گیرد.

تبصره9:  حداکثر 50% مقالات چاپ شده در مجله علمی پژوهشی فارسی و خارجي زبان  مرکز تحقیقات در يكسال می تواند امتياز کامل را کسب نمايند.چنانچه اين ميزان بيش از 50% باشد به 50 %  مابقی یک چهارم امتیاز تعلق مي گيرد.

تبصره10:   قابل ذکر است در مورد مجلاتی که ماه انتشار در آنها مندرج نمی باشد، از تناسب انتشار تعداد در یک سال و شماره مجله مورد نظر به منظور تصمیم گیری استفاده خواهد گردید .

تبصره11: ،تنها مقالات مجلات داراي تاخیر چاپ كه ليست اين مجلات توسط كميسيون نشريات اين معاونت تهيه و از طريق سامانه ارزشيابي اطلاع رساني خواهد شد امتياز تعلق مي گيرد.

تبصره 12: همچون سنوات گذشته به مقالات مجلات خارجي که با تاخير چاپ منتشر شده باشند امتيازي تعلق نخواهد گرفت.

شرايط پذيرش مقاله مراكز تحقيقات در صورتيكه نويسنده مقاله بيش از يك آدرس(affiliation) ارائه دهد

از هر نويسنده مقاله تنها يك آدرس ( وابستگي به يك مركز تحقيقات ) قابل قبول است.

v      در صورتيكه اول نام مركز تحقيقات  و بعد نام گروه از دانشكده در يك آدرس ذكر شود به آن مركز تحقيقات امتياز تعلق مي­گيرد.

v      در صورتيكه اول نام گروه از دانشكده و بعد نام مركز تحقيقات در يك آدرس ذكر شود  ارائه ابلاغ عضو هیات علمی ( نيمه وقت و تمام وقت)  به نام مركز تحقيقات با امضای رئیس و يا معاون پشتیبانی دانشگاه/سازمان در سال ارزشيابي كه در قسمت نيروي انساني ارزشيابي الصاق شده باشدضروري است.  بديهي است در صورت عدم الصاق ابلاغ اعضاي هيات علمي در قسمت مربوطه، به اين مقالات امتيازي تعلق نخواهد گرفت

v      در صورتيكه نام بيش از يك گروه از دانشكده قبل از نام مركز تحقيقات آورده شود به اين مقاله امتياز تعلق نخواهد گرفت.

 تبصره 13: : قابل ذكر است در ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي سال 1393، به مقالات منتشر شده در مجلات دوماهنامه March-April سال 2014 امتياز تعلق خواهد گرفت.

تبصره 14: در خصوص مقالات منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی داخلی که در نمایه نامه های معتبر بین المللی نمایه می شوند، دارا بودن مصوبه کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و یا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري از سوی نشریه الزامی می باشد.

تبصره 15: در مورد مقالاتی که بیش از یک نویسنده مسوول دارند تنها اولین نویسنده مسوول ملاک تصمیم گیری خواهد بود.

تبصره 16: چنانچه نویسنده ای به عنوان نویسنده اول مقاله آدرس یکی از مركز تحقيقات/ دانشگاه و همان نویسنده به عنوان نویسنده مسوول آدرس مركز تحقيقاتي / دانشگاه  دیگری را در مقاله ذکر کرده باشد، این مقاله  ، به استناد آدرس دهی این نویسنده ، تنها به عنوان نویسنده اول محسوب خواهد شد و مورد دوم هیچ امتیازی را برای مركز تحقيقات نخواهد داشت.

تبصره 17 : مقالات مشترک با سایر کشورها : عبارتست از مقاله ای که با همکاری یک یا چند کشور نوشته شده ودر آدرس های آن، آدرس نویسندگان خارجی موجود باشد. جهت امتیازدهی هر مقاله مشترک با یک یا چند کشور ( به جز مقالات فارسی زبان )، امتیاز مقاله در ضریب 1.1 ضرب می گردد.

 

تبصره 18: مقالات منتج از پايان نامه : عبارتست از مقاله‌اي كه در متن آن به موضوع پايان نامه و این نکته كه مقاله منتج از پايان نامه ... مي‌باشد اشاره شده باشد. با توجه به هدف ارزشيابي كه بررسي فعاليتهاي مرکز تحقیقات مي‌باشد لذا صرفاً مقالاتي قابل قبول است كه نام مرکز تحقیقات نيز علاوه بر نام دانشجو در آدرس مقاله قيد شده باشد . ضروري است در متن مقاله به اين موضوع كه مقاله استخراج شده از پايان نامه تحقیقاتی مرکز مي‌باشد اشاره شده باشد. قابل ذکر است اين مقالات تنها یک بار امتیاز کسب می نمایند. به این معنا که پس از محاسبه امتیاز مقاله مطابق با جدول محاسبه امتياز مقالات، امتیاز هر مقاله در ضریب 1.15 ضرب می گردد.

 مستندات مورد نياز:  

در ارزشیابی سال 93 ، مقالات مراکز تحقیقات توسط سامانه و بر اساس آدرس دهی استاندارد در بانک مقالات دانشگاه یا سازمان مربوطه وارد شده و قابل انتخاب جهت ثبت توسط کارشناس ارزشیابی مراکز تحقیقات می باشد و تنها مواردی که سامانه قادر به جستجوی آن نبوده است توسط مرکز تحقیقات  و با هماهنگی دانشگاه / سازمان و  سامانه اضافه خواهد شد.

 

 بارگذاري مستندات مورد نياز جهت مقالات منتج از پايان نامه  

1.        فایلPDF مقاله به طور کامل

2.       مشخص نمودن (High Light) جمله ای از مقاله که به این موضوع كه مقاله منتج از پايان نامه تحقیقاتی مرکز تحقيقات مي باشد اشاره کرده باشد.

3.      مشخص نمودن نام دانشجو

4.       لینک مقاله به منظور تشخیص محل نمایه شدن آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


محور طرح هاي تحقيقاتي

 

14.  طرح هايي که بودجه آن از منابع خارج از کشور تامين شده باشد

طرحهاي مصوب شورای پژوهشی (به همراه موافقتنامه­ها) در سال ارزشيابي بوده كه منجر به جذب بودجه جهت مراكز  تحقيقات از منابع خارج از كشور شده باشد. قابل ذكر است جهت هر مورد جذب بودجه(Grant) متناسب با بودجه جذب  شده،  امتياز مجزا محاسبه مي گردد.

 

  نحوه كسب امتياز

امتياز طرحهاي فوق برحسب كل بودجه مصوب قيد شده در قرارداد  بوده كه 3  امتیاز به ازاء هر هزار دلار تعلق مي­گيرد .

تبصره:  میزان بودجه تجهيزات و مواد مصرفي جذب شده از منابع خارجي (در قالب طرح يا موافقتنامه)، پس از برآورد ريالي (به ازاء  هر 30 میلیون ریال) محاسبه خواهد گرديد.

 

بارگذاري مستندات مورد نياز

1.        تصوير مصوبه شوراي­ پژوهشي دانشگاه/موسسه و يا مراكز تحقيقات

2.       تصوير موافقتنامه و قرارداد (با امضاي بالاترين مقام طرفين قرارداد)

3.       طرح پژوهشی (Proposal)

4.       اسناد معتبر مربوط به دریافت تجهيزات و مواد مصرفي­جذب شده از منابع خارجي  

 

15.  طرحهاي مداخله­ای

طرحهای مصوب شورای پژوهشی كه پایان یافته و نتايج آن در سال ارز شيابي منجر به تغيير در سیاستگزاری، مديريت و ارائه خدمات بهداشتي، درماني آموزشی، پژوهشی یا ارتقاء سلامت جامعه و یا ارائه محصولات ساخته شده در مراکز رشد، توليد درصنایع علوم پزشكي،  فراورده­های دارویی یا محصولات ارائه شده در بازار شده باشد.

تبصره1: لازم به ذكر است طرحهای فوق شامل طرحهای پایان یافته­ای می­باشد که در قالب برنامه و یا قانون اجرایی و یا بصورت تولید انبوه (درخصوص فراورده ­های دارویی و یا تجهیزات) در سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. درخصوص پروتکل­های درمانی علاوه برموارد فوق الذکر، ضروری است نتایج طرح دریکی­از مجله های­علمی، پژوهشی منتشر شده باشد .

تبصره2:  كليه مستندات مربوط به طرح ­هاي مداخله­­­­اي مراكز تحقيقات همراه با فرم ارزشيابي تكميل شده دريافت مي­گردد.

 

نحوه كسب امتياز

امتياز طرح هاي فوق پس از بررسي توسط كميته تخصصی ارزشيابي و معاون تحقیقات و فناوری (حداكثر 100 امتياز) تعيين مي­گردد.

 

بارگذاري مستندات مورد نياز

1.   تصوير مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه/موسسه و يا مراكز تحقيقاتي­

2.  گزارش پایانی طرح تحقیقاتی درخصوص طرحهای مداخله­ای كه نتايج آن منجر به تغيير در سیاستگزاری، مديريت و ارائه خدمات بهداشتي، درماني، آموزش، پژوهشی یا ارتقای سلامت جامعه و یا توليد درصنایع علوم پزشكي و فراورده­های دارویی ، راهنماهای بالینی و ارزیابی های فناوری سلامت شده باشد.

3.  تائیدیه سازمان­اجرایی و یا شرکتهای­ دارویی مبنی براستفاده از نتیجه طرح در سیستم و یا تولید انبوه (درخصوص دارو و یا تجهیزات)

4.   ارائه مقاله چاپ شده در مجلات علمی، پژوهشی

5.   قرارداد یا سایر مستندات مالی در خصوص محصولات ارائه شده در بازار

6.   تائيدیه استفاده از نتايج طرح  توسط مراجع معتبر و يا  مسوول سازمان  

 

16.  تکمیل جدول طرحهای تحقیقاتی :

طرحهاي مصوب  

طرح مصوب  طرحي است كه توسط شوراي پژوهشي مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه، مرکز تحقیقاتی فاقد ردیف مستقل بودجه براساس تفويض اختيار شوراي پژوهشي دانشگاه/سازمان و یا شورای پژوهشی دانشگاه/ سازمان در سال ارزشيابي تصويب شده و بودجه آن توسط مرکز تحقیقات/دانشگاه/سازمان و يا سازمانهای ديگر داخلي يا خارجي تامين شده باشد.

تبصره 1 : طرحهاي با عبارت " تصويب شد "   در صورتجلسات شورای پژوهشي، بعنوان طرح مصوب منظور مي شود.

تبصره 2: تکمیل این جدول جهت هر یک از مراکز تحقیقاتی به صورت مجزا الزامی می باشد.

تبصره 3: بدیهی است هر یک ازطرحهای مصوب مرکز تحقیقات در یکی از سه نوع طرحهای توسعه­ای، کاربردی و پایه قابل محاسبه بوده و جمع جبری این سه نوع باید با تعداد طرحهای مصوب مرکز تحقیقاتی یکسان باشد.    

 

 

دسترسی سریع

کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
DSpace

آدرس : اوین بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، ساختمان فارابی، طبقه سوم  - تلفن های مرکز : 71732845-021 و 71732850-021

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences