منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 16646 | کل بازدید : 403684 
چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
اعضاي هيئت علمي
 

دکتر روشنک وامقی

مرتبه علمی: دانشیار

 سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی بیماری های کودکان

پست الکترونیک:   r_vameghi@yahoo.com

بیشتر

دكتر فرين سليماني

مرتبه علمی: استاديار

سوابق تحصیلی: فوق تخصص اطفال

پست الكترونيكي: soleimani_farin@yahoo.com

بيشتر


دکتر فیروزه ساجدی

 مرتبه علمی: دانشیار

سوابق تحصیلی : دکتری تخصصی،  بیماری های کودکان

پست الکترونیک:  fisajedi@uswr.ac.ir    fisajedi@gmail.com

                   بیشتر

دکتر امين شاهرخي

مرتبه علمي: استاديار

سوابق تحصيلي: 

پست الكترونيكي:

بيشتر

دکتر ناديا آذري

مرتبه علمي:

سوابق تحصيلي:

پست الكترونيكي:

بيشتر

دکتر نيكتا حاتمي زاده

مرتبه علمي: دانشيار

سوابق تحصيلي: بوردتخصصي اصفال

پست الكترونيكي: nikta_h@yahoo.com

بيشتر


دکتر ساحل همتي

مرتبه علمي: استاديار

سوابق تحصيلي: روانپزشك

پست الكترونيكي:

بيشتر

دکتر مهيار صلواتي

مرتبه علمي: استاد

سوابق تحصيلي: دكتري تخصصي فيزيوتراپي

پست الكترونيكي:   mahyarsalavati@uswr.ac.ir, mahyarsalavati@gmail.com

بيشتر

دکتر مهدي رصافياني

مرتبه علمي: دانشيار

سوابق تحصيلي: دكتري تخصصي كاردرماني

پست الكترونيكي:  m.rassafiani@uswr.ac.ir

بيشتر

دکتر سهيلا شهشهاني پور

مرتبه علمي:

سوابق تحصيلي:

پست الكترونيكي:

بيشتر


 

دکتر نعيمه دانشمندان

مرتبه علمي: استاديار

سوابق تحصيلي: متخصص گوش و حلق و بيني

پست الكترونيكي:  daneshmandan.@uswr.ac.ir  

بيشتر


دکتر فرهاد طباطبايي قمشه

مرتبه علمي: دانشيار

سوابق تحصيلي: مهندسي پزشكي- بيومكانيك

پست الكترونيكي:  Tabatabai@aut.ac.ir

بيشتر


دکتر گيتا موللي

مرتبه علمي: استاديار

سوابق تحصيلي:   دكتراي تخصصي روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي

پست الكترونيكي:  drgmovallali@uswr.ac.ir 

بيشتر


دکتر معصومه پور محمدرضاي تجريشي

مرتبه علمي:   استاديار

سوابق تحصيلي:  دکتری تخصصی روانشناسی

پست الكترونيكي:  mtajrishi@uswr.ac.ir

بيشتر


دكتر اكبر بيگلريان

مرتبه علمي: استاديار

سوابق تحصيلي: دكتري تخصصي آمار زيستي

پست الكترونيكي: abiglarian@gmail.com / abiglarian@yahoo.com / abiglarian@uswr.ac.ir

بيشتر

دکتر شهرام ابوطالبي

مرتبه علمي:

سوابق تحصيلي:

پست الكترونيكي:

بيشتر

دکتر رباب تيموري

مرتبه علمي: پژوهشگر

سوابق تحصيلي: دكتري تخصصي زبانشناسي

پست الكترونيكي:

بيشتر

فاطمه بهنيا

مرتبه علمي: مربي

سوابق تحصيلي: كارشناسي ارشد كاردرماني

پست الكترونيكي:  f_behnia@uswr.ac.ir

بيشتر


پيمانه شيرين بيان

مرتبه علمي: پژوهشگر

سوابق تحصيلي: دانشجوي دكتري روانسنجي

پست الكترونيكي: peymaneh_s@yahoo.com

بيشتر

مسعود غريب

مرتبه علمي: پژوهشگر

سوابق تحصيلي: دانشجوي دكتري توانبخشي اعصاب اطفال

پست الكترونيكي:

بيشتر

محمد رضا كوشش

مرتبه علمي: پژوهشگر

سوابق تحصيلي: كارشناس ارشد روانشناسي كودك

پست الكترونيكي: reza.kooshesh@gmail     kooshesh@uswr.ac.ir

بيشتر

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences