آمار بازدید
 کل بازدید : 403626 | بازدیدکنندگان آنلاين : 1 
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
 

 

هدف کلانG6: توسعه كمي و كيفي نيروي انساني مركز

   هدف عینیG6O1  :  حفظ و تداوم رضايت مندي اعضاي مركز از برنامه هاي توانمند سازي در سطح مطلوب           

   سنجه: متوسط رضایت مندی اعضای مرکز در سطح مطلوب

 

نام فعالیت(جزئیات عملیات)

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

A1 : نياز سنجي كارگاه هاي آموزشي مورد نياز اعضا مركز

آقاي كوشش

1/1/94

29/12/94

A2 : برگزاري كارگاههاي آموزشي مورد نيازاعضاء توسط مركز

آقاي كوشش

1/1/94

29/12/94

A3 : تسهيل ثبت نام اعضا توسط مركز جهت شركت  در كارگاههاي آموزشي مرتبط دانشگاه

آقاي كوشش

1/1/94

29/12/94

A4 : اطلاع رساني مستمر و مناسب از كارگاههاي آموزش كشوري و بين المللي مرتبط

آقاي كوشش

1/1/94

29/12/94

A5 : تسهيل ثبت نام اعضاء توسط مركز جهت شركت در كارگاههاي آموزشي كشوري مرتبط

آقاي كوشش

1/1/94

29/12/94

A6 : حمايت از  تصويب و ارائه تسهيلات مالي به اعضاء جهت شركت در كارگاههاي آموزشي مرتبط در سطح بين المللي در شوراي پژوهشي دانشگاه

خانم دكتر وامقي

1/1/94

29/12/94

A7 : حمايت از اخذ مجوز و مصوبه جهت شركت اعضاء دردوره هاي آموزشي كوتاه مدت  داخل كشوراز مسئولين مربوطه در دانشگاه

خانم دكتر وامقي

1/1/94

29/12/94

A8 : اطلاع رساني مستمر و مناسب از دوره هاي آموزشي كوتاه و بلند مدت مرتبط خارج از كشور

خانم دكتر تيموري

1/1/94

29/12/94

A9 : حمايت از تسهيل شركت اعضاء در دوره هاي آموزشي كوتاه و بلند مدت مرتبط خارج كشور

خانم دكتر تيموري

1/1/94

29/12/94

A10 : اطلاع رساني مستمر ومناسب ازكنگره هاي بين المللي مرتبط

 

آقاي كوشش

1/1/94

29/12/94

A11 : حمايت از اخذ مصوبه شوراي پژوهشي دانشگاه براي تامين هزينه شركت مجريان طرحهاي پژوهشي در كارگاهها و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي مرتبط در قالب بودجه هاي طرحهاي تحقيقاتي مركز

خانم دكتر وامقي

1/1/94

29/12/94

A12 :  تامين كتابها ي معتبر مرتبط در مركز

آقاي كوشش

1/1/94

29/12/94

 

صفحه اصلي > برنامه استراتژيك > هدف کلان:G6 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences