منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 13463 | کل بازدید : 322415 
عنوان

 

 

اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال- سال 1394

1-بررسی و ارزیابی وضعیت هنجارهای رشد و تکامل طبیعی در حیطه های مختلف تکاملی (حرکتی ، ارتباطی، گفتار و زبان، شناختی ،رفتاری، هیجانی ، اجتماعی ، معنوی) در کودکان ایرانی

2-       بررسی میزان بروز یا شيوع انواع تاخیر و اختلالات تکاملی (حرکتی ، ارتباطی ، شناختی ،رفتاری، هیجانی ، اجتماعی ، معنوی)  در كودكان و نوجوانان

3- بررسی شیوع و رابطه فاكتور هاي مختلف فردی ، خانوادگی ، محیطی و اجتماعی بر بروز و شیوع انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی 

4-      ساخت و یا استاندارد سازي آزمونهاي غربالگری و ارزيابي تشخیصی در انواع تاخیر یا اختلالات تكاملي كودكان

5- ساخت و یا استاندارد سازي آزمون هاي غربالگری  وارزيابي تشخیصی در انواع تاخیر یا اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان

 6-  ساخت و یا استاندارد سازي آزمون هاي ارزیابی پیامدهای درمانی-توانبخشی در کودکان و نوجوانان دچار انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی

7-   تبیین و مقایسه  راهکارهای تشخيصي مختلف در انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان

8- تبیین و مقایسه راهکارهای پیشگیری مختلف در انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان

 9-  تبیین و مقایسه  مداخلات زودرس تکاملی مختلف در كودكان و نوجوانان داراي انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان

10- تبیین و مقایسه مداخلات آموزشی - تربیتی مختلف در کودکان و نوجوانان دارای انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان 

11- تبیین و مقایسه مداخلات روانی - اجتماعی مختلف در کودکان و نوجوانان دارای انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان 

12- تبیین و مقایسه  مداخلات درماني - توانبخشي مختلف در انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان

13- توانبخشي در اختلالات عصبی - عضلانی خارج از دستگاه اعصاب مركزي نظير ضايعات نخاعي ، اسپينابيفيدا، فلج ارب ، پريفرال نوروپاتي و اختلالات نوروماسكولار) در كودكان و نوجوانان

   14-  تبیین و مقایسه راههاي مختلف ارتقاء سطح تكامل كودك و نوجوان طبيعي  در حیطه های مختلف تکاملی  (حرکتی ، ارتباطی ، شناختی ،رفتارهای هیجانی ، اجتماعی ، معنوی)

15- تدوین دستورالعمل ها ، پروتکل ها و گایدلاینهای مداخلات  زودهنگام تکاملی مبتنی بر شواهد در کودکان و نوجوانان دارای انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی

16- بررسی وضعیت مشكلات همراه در كودكان و نوجوانان  دارای انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی 

17- استاندارد سازي ، ابداع و اختراع وسايل كمك توانبخشي برای کودکان و نوجوانان دچار انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی 

18- بررسی شيوع و عوامل مرتبط با اختلالات اختلالات رفتاري و روانشناختي در  اعضای خانواده كودكان ونوجوانان دارای انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی 

19- بررسی وضعیت ناهنجاری های ژنتيك در كودكان و نوجوانان داراي انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی

20- بررسی وضعيت اقتصادي - اجتماعي خانواده  های دارای كودكان و نوجوانان  دچار انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی 

21-بررسی وضعیت تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت در كودك و نوجوان داراي داراي انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی و خانواده های آنها

22- بررسی وضعیت رشد و بلوغ جنسی در کودکان دچار انواع تاخیر یا اختلالات تکاملی

23- مطالعات مرور سیستماتیک در حوزه های مختلف مرتبط با تکامل کودکان و نوجوانان (منطبق با اولویتهای 22 گانه فوق الذکر)

 

 

شنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٦
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences