منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 14739 | کل بازدید : 407263 
عنوان

 

 

 

 

اولويت هاي پژوهشي مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال

1-     بررسی و ارزیابی وضعیت هنجارهای رشد و تکامل طبیعی در حیطه های مختلف تکاملی (حرکتی، ارتباطی، گفتار و زبان، شناختی، رفتاری، هیجانی، اجتماعی، معنوی) در کودکان ایرانی

2-     بررسی میزان بروز یا شيوع انواع تأخیر و اختلالات تکاملی (حرکتی، ارتباطی، شناختی، رفتاری، هیجانی، اجتماعی، معنوی) در كودكان و نوجوانان

3-     بررسی شیوع و رابطه فاكتور هاي مختلف فردی، خانوادگی، محیطی و اجتماعی بر بروز و شیوع انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی

4-     ساخت و یا استاندارد سازي آزمون هاي غربالگری و ارزيابي تشخیصی در انواع تأخیر یا اختلالات تكاملي كودكان

5-     ساخت و یا استاندارد سازي آزمون هاي غربالگری  وارزيابي تشخیصی در انواع تأخیر یا اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان

6-      ساخت و یا استاندارد سازي آزمون هاي ارزیابی پیامدهای درمانی-توانبخشی در کودکان و نوجوانان دچار انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی

7-     تبیین و مقایسه  راهکارهای تشخيصي مختلف در انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان

8-     تبیین و مقایسه راهکارهای پیشگیری مختلف در انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان

9-     تبیین و مقایسه مداخلات زودرس تکاملی مختلف در كودكان و نوجوانان داراي انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان

10- تبیین و مقایسه مداخلات آموزشی - تربیتی مختلف در کودکان و نوجوانان دارای انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان

11- تبیین و مقایسه مداخلات روانی-اجتماعی مختلف در کودکان و نوجوانان دارای انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان

12- تبیین و مقایسه مداخلات درماني- توانبخشي مختلف در انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی کودکان و نوجوانان

13- توانبخشي در اختلالات عصبی- عضلانی خارج از دستگاه اعصاب مركزي نظير ضايعات نخاعي، اسپينابيفيدا، فلج ارب، پريفرال نوروپاتي و اختلالات نوروماسكولار) در كودكان و نوجوانان

14- تبیین و مقایسه راههاي مختلف ارتقاء سطح تكامل كودك و نوجوان طبيعي  در حیطه های مختلف تکاملی (حرکتی، ارتباطی، شناختی، رفتارهای هیجانی، اجتماعی، معنوی)

15- تدوین دستورالعمل ها، پروتکل ها و گایدلاین های مداخلات زودهنگام تکاملی مبتنی بر شواهد در کودکان و نوجوانان دارای انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی

16-  بررسی وضعیت مشكلات همراه در كودكان و نوجوانان دارای انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی

17- استاندارد سازي، ابداع و اختراع وسايل كمك توانبخشي برای کودکان و نوجوانان دچار انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی

18- بررسی شيوع و عوامل مرتبط با اختلالات اختلالات رفتاري و روانشناختي در اعضای خانواده كودكان ونوجوانان دارای انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی

19- بررسی وضعیت ناهنجاری های ژنتيك در كودكان و نوجوانان داراي انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی

20- بررسی وضعيت اقتصادي- اجتماعي خانواده های دارای كودكان و نوجوانان دچار انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی

21- بررسی وضعیت تعيين كننده هاي اجتماعي سلامت در كودك و نوجوان داراي داراي انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی و خانواده های آنها

22- بررسی وضعیت رشد و بلوغ جنسی در کودکان دچار انواع تأخیر یا اختلالات تکاملی

23- مطالعات مرور سیستماتیک در حوزه های مختلف مرتبط با تکامل کودکان و نوجوانان (منطبق با اولویتهای 22 گانه فوق الذکر)

24- بررسی و ارزیابی جنین در بارداری های پر خطر، مراقبت از نوزادان حاصل از این بارداریها و پیگیری عوارض و آسیبهای درازمدت آنها.

25- تدوین پروتکل و بسته های مراقبت مبتني بر شواهد در حوزه هاي سلامت جنین، نوزاد و کودک.

26-  پژوهش­هاي کمّي، کيفي و تلفيقي در حوزه سلامت و سطوح مختلف پيشگيري در مراقبتهاي دوره جنینی، نوزادی و کودکی.

27- پژوهش­هاي کمّي، کيفي و تلفيقي در حوزه مراقبت­هاي ويژه در نوزاد و کودک.

28- پژوهش در مديريت مراقبتهاي نوزاد و کودک.

29- پژوهش در آموزش مراقبت­هاي نوزاد و کودک.

30- اقدام پژوهي در توانمندسازي سلامت کودکان و شیرخواران در ابعاد زيستي، رواني، اجتماعي، معنوي، فرهنگي.

31- تحقيقات کمّي و کيفي و تلفيقي جهت نظريه پردازي، الگو سازي و ابزار سازي در زمينه سلامت کودکان در مقاطع مختلف زندگي .

32- کيفيت زندگي کودکان در مقاطع مختلف زندگي.

33- خشونت عليه کودکان.

34- حمايت اجتماعي از کودک درخانواده (تک والد، مطلقه).

35- حمايت از حقوق کودکان بي سرپرست.

36-  چگونگي شکل گيري هويت در کودک، نوجوان و جوانان.

37- بحران بلوغ و مراقبتهاي آن.

38- حمايت اجتماعي و مراقبتي از کودکان داراي نیازهای خاص.

39- حمايت اجتماعي و مراقبتي از خانواده داراي کودکان مبتلا به ناهنجاريهاي مادرزادي

40- مراقبت پي گير جامعه - محور از کودکان داراي نیازهای خاص

41- مراقبت در سوء مصرف مواد در کودک، نوجوان و جوانان

42- کار تیمی بین رشته ای در کودکان داراي نیازهای خاص

43- پژوهش در زمینه علوم اعصاب پایه (نوروسینس) در کودکان داراي نیازهای خاص.

44- پژوهش در زمینه توانبخشی جامع عصبی - روانی - اجتماعی در کودکان داراي نیازهای خاص.

45- پژوهش در زمینه آموزش خانواده محور در نوزادان و کورکان پرخطر.

46-  پژوهش در زمینه آموزش خانواده محور در کودکان داراي نیازهای خاص.

 

چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences