منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7471 | کل بازدید : 403666 
عنوان

 

 

كتب چاپ شده توسط اعضاي مركز تحقيقات

تاريخ

ترجمه يا تاليف

نام کتاب

رديف

1390

دکتر گيتا موللي

کودک من کم شنواست

1

1390

دکتر سيد علي حسيني - نازيلا اکبرفهيمي -  مسعود غريب

کار درماني در کودکان راهنمايي والدين

 

2

1385

دکتر ساحل همتي

سندروم داون 2-آموزش شناختي - رفتاري

 

3

1389

 

دکتر ساحل همتي- شهشهاني-وامقي-سليماني-ساجدي-

تکامل و رفتاراطفال

 

4

1385

دکترساجدي- شهشهاني- دکتر هاديان

 

کم توان ذهني کودکان

 

5

1388

دکترفرين سليماني

بيماريهاي کودکان و توانبخشي آنها

 

 

6

1376

دکتر شهشهاني پور

بيماريهاي عفوني - واکسيناسيون

 

7

1375

 

دکتر شهشهشاني پور

نوزادان

 

8

377

 

دکتر شهشهاني - دکتر کريم زاده

بيماريهاي عفوني

 

9

1388

دکتر فرين سليماني - دکتر ميرسپاسي

سندروم داون 1

 

10

 

دکتروامقي - دکتر سليماني - دکترحسين کريمي -دکتر شهشهاني

روش پرکتل براي ارزيابي کيفي حرکات عمومي در نوزادان و شيرخواران

 

11

 

دکتروامقي - دکتر سليماني - دکترحسين کريمي -دکتر شهشهاني

روش پرکتل براي ارزيابي کيفي حرکات عمومي در نوزادان و شيرخواران

 

12

 

1390

دکتر گيتا موللي

کودک من کم شنواست

13

 

1376

دکتر کريم زاده -دکتر شهشهاني پور

رشد و نمو

14

1385

دکتر فرين سليماني

بيماريهاي کودکان و توانبخشي آنها

15

 

1384

دکتروامقي-دکترساجدي- دکترشهشهاني - دکتر حاتمي زاده

غربالگري تشخيص و مقدمه اي بر مداخله زودرس اختلالات تکاملي کودکان

16

1384

دکتروامقي-دکترساجدي- دکترشهشهاني - دکتر حاتمي زاده

غربالگري تشخيص و مقدمه اي بر مداخله زودرس اختلالات تکاملي کودکان

17

1394

دكتر روشنك وامقي و همكاران

نمو فعاليتهاي بدني و رشد حركتي در كودكان پيش از بلوغ

18

1390

دكتر گيتا موللي

كودك من كم شنواست

19

1389

دكتر گيتا موللي

برقراري ارتباط

20

1392

دكتر گيتا موللي

روش تدريس مناسب كودك كم شنوا

21

1392

دكتر گيتا موللي

مدرسه مناسب كودك كم شنوا

22

1392

دكتر گيتا موللي

مهدكودك و پيش دبستاني مناسب كودك كم شنوا

23

 

 

 

 

 

چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences