منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 8881 | کل بازدید : 403595 
عنوان

 

عناوين پايان نامه هاي مصوب دانشجويان دكتري

 

نام استاد راهنما

 

عنوان پايان نامه

نام و نام خانوادگی

رديف

دکتر روشنک وامقی

طراحی و آزمون مدل ارتباطی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت مادر با فرايند تکاملی شير خواران تا 12 ماه

صديقه امير علی اکبری

1

دکتر ساجدی

بررسی جایگاه و سهم   مشارکت والدین در آموزش کودکان  در مدل ارتباطی  تعیین کننده های اجتماعی سلامت برسطح تکاملی کودکان 60-36 ماهه شهر تهران

محبوبه احمدی دولابی

2

دکتر سليمانی

طراحی و بررسی خصوصیات روان سنجی ابزار بررسی کیفیت ارائه مراقبت های تکاملی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان

شهناز ترک زهرانی

3

 

 


 

 

چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences