منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4851 | کل بازدید : 407312 
عنوان

 

رديف

نام آزمون

توضيحات

1

  لينكلن- اوزرتسكي

  راهنماي مقياس رشدحركتي

2

TOLD  

  آزمون رشد زبان

3

  ريون كودكان

  آزمون هوش

4

  ريون بزرگسالان

  آزمون هوش

5

  اختلال ويژه زبان فارسي S.L.I

  آزمون اختلال زبان

6

  پرسشنامه PEDS

 

7

  چك ليست دست برتري

  تشخيص دست چپ و راست

چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences