منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 11339 | کل بازدید : 407241 
عنوان

 

 

اهداف كلي مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال

 

1-   افزايش سهم مرکز در دانش توليد شده در حوزه تکامل کودکان در سطح ملی و بين المللی

2-   افزايش اشاعه دانش توليد شده مركز در سطح ملي و بين المللي

3-   افزايش سهم مركزدر تصميم سازيها و سياست گذاريها در سطح دانشگاه در حوزه تكامل كودكان

4-   فزايش سهم مركز در تصميم سازيها و سياست گذاريهاي ملي در حوزه تكامل كودكان

5-   افزايش مشاركت علمي و تحقيقاتي با سازمانهاي علمي و تحقيقاتي داخل وخارج از كشور

6-   توسعه نيروي انساني مركز

7-   افزايش سهم مركز از بودجه ها ي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي

8-   جذب بودجه براي مركز از بودجه هاي پژوهشي كشور

9-   انجام پژوهش هاي بنيادي اپيدميولوژيك و باليني در جهت اصلاح نظام ارايه خدمات بهداشتي و درماني كشور به منظور جوابگويي به نياز هاي جامعه اسلامي

10-تربيت نيروي انساني محقق در زمينه توانبخشي اعصاب اطفال

11-همكاري علمي با مراكز تحقيقات و آموزش ساير كشورها و سازمانهاي بين المللي

 

چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences