منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6815 | کل بازدید : 403593 
عنوان

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

اداره كل آموزش واحد برنامه ريزي

  رشته :   دكتراي پژوهشي  علوم و اعصاب                          مقطع :  دكترا                                          سال ورود :        1391                                                 ترم:  4                              نيمسال اول  تحصيلي 93-92

رديف

كد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نام اساتيد

وضيعت  استاد

تعداد 

روزهاو ساعات پيشنهادي

محل امضاء

توضيحات

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

پيشنهادي

عضو گروه مربوطه

معرفي شده از گروه ....

مدعو

دانشجويان

روز

ساعت

استاد

 

1

 

 

تکامل کودکان

2

 

 

دکتر ساجدی دکترحاتمی زاده

 

علوم بالينی /مديريت توانبخشی

 

7

سه شنبه

10-8

 

 

2

 

 

روش تحقيق پيشرفته

2

 

 

دکتر وامقی

دکتر حاتمی زاده

 

علوم بالينی /مديريت توانبخشی

 

7

سه شنبه

12-10

 

 

3

 

 

پيشگيری ومداخلات زودرس

2

 

 

دکتر وامقی دکتر ساجدی

 

علوم بالينی

 

7

سه شنبه

15-13

 

 

4

 

 

انتقال دانش ، کاربردی سازی نتايج تحقيقات و بازاريابی

2

 

 

دکتر يزدی زاده

 

دانشگاه تهران

 

7

دوشنبه

10-8

 

 

5

 

 

اپيدميولوژی پيشرفته و آمار زيستی

3

 

 

دکتر برادران دکتر رهگذر

 

دانشگاه تهران/گروه آمار

 

7

دوشنبه

12-10

 

 

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

اداره كل آموزش واحد برنامه ريزي

  رشته :   دكتراي پژوهشي  علوم و اعصاب                          مقطع :  دكترا                                          سال ورود :       1391                                                 ترم:  2                            نيمسال دوم  تحصيلي 93-92

رديف

كد درس

عنوان درس

تعداد واحد

نام اساتيد

وضيعت  استاد

تعداد 

روزهاو ساعات پيشنهادي

محل امضاء

توضيحات

 

 

 

نظري

عملي

كارورزي

پيشنهادي

عضو گروه مربوطه

معرفي شده از گروه ....

مدعو

دانشجويان

روز

ساعت

استاد

 

1

 

 

اپيدميولوژی پيشرفته

2

 

 

آقای دکتر حق دوست

 

 

*

4

 

 

 

 

2

 

 

مستندسازی و گزارش نويسی

2

 

 

خانم دکتر وامقی - خانم  دکتر حاتمی زاده

*

 

 

4

 

 

 

 

3

 

 

اختلالات تکاملی

2

 

 

خانم دکتر سليمانی - خانم دکتر ساجدی

*

 

 

4

 

 

 

 

4

 

 

تيم توانبخشی

2

 

 

دکتر حاتمی زاده -خانم بهنيا- دکتر ساجدی-دکتر محسنی - دکتر همتی-دکتر يادگاری-دکتر کريمی

*

گفتار درمانی-کاردرمانی

 

4

 

 

 

 

5

 

 

اخلاق در تحقيق

1

 

 

خانم دکتر وامقی

*

 

 

4

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگي دانشجويان  رشته دكتراي پژوهشي علوم اعصاب و اطفال  

سال ورودي 92 ( دوره 2) ترم 2     نيمسال دوم  تحصيلي 93-92

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

تيم توان بخشي (511015)

دكتر محسني - دكتر همتي - دكتر يادگاري -دكتر حاتمي زاده-

 خانم بهنيا

2

-

-

اختلالات  تكاملي(511011)

دكتر سليماني-دكتر ساجدي

 گروه

2

-

-

مستند سازي و گزارش نويسي (511006)

دكتر حاتمي زاده - دكتر وامقي

گروه

2

-

-

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخلاق در پژوهش(511010)

دكتر وامقي

گروه

1

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :

                       تعداد دانشجو 4    نفر

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7واحد

 

 

 

چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences