منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2428 | کل بازدید : 407229 
عنوان

 

 

كتب چاپ شده توسط اعضاي مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال

تاريخ

ترجمه يا تاليف

نام کتاب

رديف

1390

دکتر گيتا موللي

کودک من کم شنواست

1

1390

دکتر سيد علي حسيني، نازيلا اکبر فهيمي، مسعود غريب

کار درماني در کودکان راهنمايي والدين

2

1385

دکتر ساحل همتي

سندروم داون 2-آموزش شناختي - رفتاري

3

1389

دکتر ساحل همتي، شهشهاني، وامقي، سليماني، ساجدي

تکامل و رفتار اطفال

4

1385

دکتر ساجدي، شهشهاني، دکتر هاديان

کم توان ذهني کودکان

5

1388

دکتر فرين سليماني

بيماريهاي کودکان و توانبخشي آنها

6

1376

دکتر شهشهاني‌پور

بيماريهاي عفوني - واکسيناسيون

7

1375

دکتر شهشهشاني پور

نوزادان

8

377

دکتر شهشهاني، دکتر کريم‌زاده

بيماريهاي عفوني

9

1388

دکتر فرين سليماني، دکتر ميرسپاسي

سندروم داون 1

10

 

دکتر وامقي، دکتر سليماني، دکتر حسين کريمي، دکتر شهشهاني

روش پرکتل براي ارزيابي کيفي حرکات عمومي در نوزادان و شيرخواران

11

 

دکتر وامقي، دکتر سليماني، دکتر حسين کريمي، دکتر شهشهاني

روش پرکتل براي ارزيابي کيفي حرکات عمومي در نوزادان و شيرخواران

12

1390

دکتر گيتا موللي

کودک من کم شنواست

13

1376

دکتر کريم‌زاده، دکتر شهشهاني‌پور

رشد و نمو

14

1385

دکتر فرين سليماني

بيماريهاي کودکان و توانبخشي آنها

15

1384

دکتر وامقي، دکتر ساجدي، دکتر شهشهاني، دکتر حاتمي‌زاده

غربالگري تشخيص و مقدمه اي بر مداخله زودرس اختلالات تکاملي کودکان

16

1384

دکتر وامقی، دکتر ساجدي، دکتر شهشهاني، دکتر حاتمي‌زاده

غربالگري تشخيص و مقدمه اي بر مداخله زودرس اختلالات تکاملي کودکان

17

1394

دكتر روشنك وامقي و همكاران

نمو فعاليتهاي بدني و رشد حركتي در كودكان پيش از بلوغ

18

1390

دكتر گيتا موللي

كودك من كم شنواست

19

1389

دكتر گيتا موللي

برقراري ارتباط

20

1392

دكتر گيتا موللي

روش تدريس مناسب كودك كم شنوا

21

1392

دكتر گيتا موللي

مدرسه مناسب كودك كم شنوا

22

1392

دكتر گيتا موللي

مهدكودك و پيش دبستاني مناسب كودك كم شنوا

23

1393

دكتر گيتا موللي

آزمون‌های لب‌خوانی سارامروری بر لب‌خوانی، ارزیابی و آموزش

24

1393

فاطمه بهنیا، دکتر رباب تیموری، زرین دادخواه

آموزش کودکان طیف اوتیسم

25

1394

دکتر روشنک وامقی، دکتر پروانه شمسی پور دهکردی، دکتر امیر شمس

نمو، فعالیت بدنی و رشد حرکتی در کودکان پیش از بلوغ

26

 

 

چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
پیوندهای مفید
انجمن علمی دانشجویی پ.د.
مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط
سازمان های بین المللی مرتبط 
وزارتخانه ها و سازمانهای داخلی
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences