منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10495 | کل بازدید : 407321 
چهارشنبه ٢٦ دی ١٣٩٧
محمد رضا كوشش
 

فرم مشخصات فردي و علمي

1.      اطلاعات فردي

 

نام

محمد رضا

 

نام خانوادگي

كوشش

آخرين مدرک تحصيلي

كارشناسي ارشد

محل اخذ مدرك

دانشگاه علامه طباطبايي تهران

رشته تحصيلي

روانشناسي كودكان

محل خدمت

مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال- دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

سابقه خدمت

14 سال

عضو سازمان نظام روانشناسي و انجمن روانشناسي ايران

تلفن

09125252004

22180099

آدرس پست الکترونيک

a.kooshesh@gmail.comrez

@uswr.ac.irkooshesh

 

 

2.     تدريس در دوره‌هاي آموزشي

 

نام دوره

محل

تاريخ

طول دوره

روانشناسي رشد كودك

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1386

تا كنون

روانشناسي رشد كودك

دانشگاه علمي كاربردي

1386

1388

بازي و بازي درماني

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1386

تا كنون

اصول آموزش و پرورش كودكان

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1388

1390

روانشناسي كودك

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1386

4دوره

روانشناسي كودكان استثنايي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1386

يك ترم

روش تحقيق در علوم اجتماعي و انساني

دانشگاه علوم بهزيستي اصفهان

1385

3دوره

روش پروپزال نويسي علمي

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1384

3دوره

آموزش ارتقاء مستمر كيفيت

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1380

4 دوره

روانشناسي رشد

دانشگاه آزاد اسلامي

1377

دو ترم

اختلالات رواني و رفتاري

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1386

تا كنون

روانشناسي رشد

دانشگاه علمي كاربردي ناجا

1388

1389

حقوق كودك

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

1386

تا كنون

اختلالات رواني و رفتاري

مركز آموزش مديران مهد كودك

1387

1389

روانشناسي رشد

مركز آموزش مديران مهد كودك

1387

1389

حقوق كودك

مركز آموزش مديران مهد كودك

1387

1389

روانشناسي رشد

انجمن پرستاري ايران

1389

1390

حقوق كودك

انجمن پرستاري ايران

1389

1390

بازي و بازي درماني

پژوهشكده آموزش و پرورش كرج

1386

تا كنون

روانشناسي عمومي

دانشگاه علمي كاربردي

1386

1388

 

3.     سوابق درماني و مشاوره تخصصي

1-    داراي پروانه روان درماني و مشاوره از سازمان نظام روانشناسي

2-    مشاوره و روان درماني در مهدهاي كودك استان تهران و البرز

3-    سخنراني و بحث گروهي با خانواده ها در مراكز خصوصي و مهدهاي كودك استان تهران و البرز

4-    مشاوره و روان درماني در مراكز نگهداري كودكان بي سرپرست سازمان بهزيستي شهر تهران

5-      مسئول و مشاور حوزه نيروي انساني شركت مهندسي A.B.S

6-     برگزاري تستهاي روانشناختي و خانوادگي در مراكز خصوصي براي والدين و كودكان

7-    برگزاري كارگاه هاي تخصصي در مراكز خصوصي

4.     مجري طرح هاي پژوهشي

1- مقدمه اي بر هنجاريابي آزمون تميز ادراک بينايي ريورسال در سه گروه از دانش آموزان عادي٬عقب مانده ذهني آموزش پذير  و  داراي اختلالات يادگيري(نارساخوان)8 تا12 ساله بي سرپرست تحت پوشش بهزيستي شهر تهران٬ 1385

2- بررسي ويژگيهاي روانشناختي و زباني كودكان پايه اول استثنايي دبستانهاي شهرستان بم پس از زلزله٬ 1384

3- بررسي ميزان رشد رواني -  اجتماعي و كاركرد هوشي كودكان كم شنواي شديد و عميق پيش از دبستان به دنبال توانبخشي شنوايي٬ 1386

 

5. همكار اصلي در طرح‌هاي تحقيقاتي

1- بررسي كيفيت زندگي كودكان بي سرپرست معلول در خانه هاي كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي, 1382 .

2-  بررسي وضعيت جسمي, رواني و اجتماعي کودکان خارج شده از زندان, اکبر عدل, 1383.

3- بررسي كيفيت زندگي و نيازهاي كاركنان سازمان بيمه خدمات درماني٬ 1384.

4-بررسي ويژگيهاي روانشناختي و زباني كودكان پايه اول استثنايي دبستانهاي شهرستان بم پس از زلزله

5-بررسي كيفيت زندگي زنان معلول٬ سرپرست خانوار و عادي  شهر اصفهان٬ 1386

6-بررسي علل گرايش به روسپيگري در ميان زنان شهر اصفهان٬1386

 

6. تاليفات ٬ مقالات و سخنراني هاي علمي  

 

1- تاليف و گردآوري كتاب با عنوان" توانمندسازي بهداشت رواني در بيماران خاص

2-    چاپ مقاله با عنوان " Cost Predication of Antipsychotic Medication of Psychiatric Disorder Using Artificatial Neural Network Model"

3-    چاپ مقاله در فصلنامه علمي پژوهشي توانبخشي با عنوان " مقايسه تميز ادراك بينايي در سه گروه از دانش آموزان عادي٬ عقب مانده آموزش پذير و داراي اختلالات يادگيري شهر تهران ٬ دوره هفتم - شماره چهار- زمستان 1385".

4-    چاپ مقاله در فصلنامه علمي و پژوهشي مديريت سلامت با عنوان " تعيين زندگي كاركنان سازمان بيمه خدمات درماني در استان تهران ٬ دوره هشتم- شماره بيست - تابستان 1384".

5-    ارايه مقاله سخنراني  با عنوان" History of Psychiatry in Ancient Iranian Traditional Medicine" در گنگره بين المللي طب سنتي در كشور مالزي 2011

6-    ارايه مقاله و سخنراني در پنجمين همايش كودكان با كم تواني ذهني 1384.

7-    ارايه مقاله در همايش سراسري پيشگيري ٬ درمان و بازتواني 1384.

8-    ارايه مقاله و سخنراني در سومين كنگره بين المللي بهداشت ٬ درمان و مديريت بحران در حوادث غير مترقبه 1385.

9-    عضو كميته علمي و پانل علمي سومين كنگره بين المللي بهداشت ٬ درمان و مديريت بحران در حوادث غير مترقبه 1385.

10-ارايه مقاله و سخنراني در هشتمين كنگره گفتار درماني ايران 1385.

11-دبير اجراي اولين همايش سراسري اخلاق در علوم بهزيستي و توانبخشي 1386.

12-دبير اجراي ششمين همايش سراسري كودكان داراي مشكلات ذهني و ارتباطي(P.D.D) 1387.

13-دبير اجرايي سمينار سراسري خانواده و كودك استثنايي1388.

14-دبير اجرايي اولين تا سومين سمينار سراسري آشنايي با كودك سندرم داون از 1388 تا 1390.

15-سخنراني در كنگره بين المللي حوادث و بلايا 1390.

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences