آمار بازدید
 کل بازدید : 403634 | بازدیدکنندگان آنلاين : 2 
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
چهارشنبه ٢٨ آذر ١٣٩٧
 

 

 

هدف کلانG7: جذب بودجه برای مرکز از بودجه ها ي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سایر منابع کشور

هدف عینیG7O1  :افزايش سهم مركز از بودجه هاي پژوهشي ابلاغي از معاونت تحقیقات و فناوري  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي به دانشگاه    

سنجه: حداقل یک مورد ابلاغ اعتبار هر دو سال

نام فعالیت

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

:A1 حمايت از تدوین پروپوزال هاي در سطح ملي و بين المللي مرتبط بمنظور جذب گرنت از خارج از دانشگاه

خانم دكتر وامقي

1/1/94

29/12/94

:A2 حمایت از تدوین طرحهاي  چند مركزي مرتبط در سطح ملي و بين المللي

خانم دكتر وامقي

1/1/94

29/12/94

:A3 مذاكره با مسئولين ذيربط در وزارت خانه براي افزايش سهم مركز از بودجه هاي پژوهشي و حمايتي

خانم دكتر وامقي

1/1/94

29/12/94

 

 


 هدف کلانG7: جذب بودجه برای مرکز از بودجه ها ي مصوب وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سایر منابع کشور

هدف عینیG7O2  :افزايش سهم مركز از بودجه هاي پژوهشي صندوق حمایت از پژو هشگران، صندوق پژوهشهای ریاست جمهوری، صندوق پژوهشهای مجلس، و صندوق پژوهشهای سازمان هلال احمر

سنجه:  حداقل یک مورد ابلاغ اعتبار هر 3 سال

نام فعالیت(جزئیات عملیات)

مسئول اجرا

زمان شروع

زمان پایان

:A1 اخذ آيين نامه های مربوط به جذب بودجه از صندوقهای پژوهشی ذکر شده

خانم دكتر ساجدي

1/1/94

29/12/94

:A2 مشخص نمودن اولويتهای پژوهشی صندوقهای پژوهشی ذکر شده

خانم دكتر ساجدي

1/1/94

29/12/94

:A3 حمايت و پیگیری برای  اخذ مصوبه برای پروپوزالهای ارائه شده به صندوقهای پژوهشی ذکر شده و جذب بودجه لازمه

خانم دكتر ساجدي

1/1/94

29/12/94

 

صفحه اصلي > برنامه استراتژيك > هدف کلان:G7 
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت آموزشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه مرکزی
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences