صفحه اصلي > کارگاه ها و همایشهای مرکز  

 

لیست کارگاه ها و همایشهای مرکز

تاریخ

نام کارگاه

ردیف

14/12/90

سومین سمينار سراسري آشنايي با كودكان سندرم داون

1

2/8/91

همایش مدرسه و كودك با نيازهاي ويژه

2

17/10/93

همایش اختلالات عصبی- تکاملی

3

15/12/93

چهارمين سمينار سراسري آشنايي با كودكان سندرم داون

4

29/3/97

اولین کنگره بین المللی و پنجمین کنگره ی ملی آموزش و سلام کودکان پیش از دبستان

5

8/12/92

كارگاه آموزشي مقدماتي/متوسطه و پيشرفته مباني تكاملي (شناختي/ ارتباطي/ حركتي)و آزمون تشخيصي بيلي سه دركودكان

6

28/3/98

کارگاه آموزشی کلیات مرور سیستماتیک و مزایای آن

7

7/8/97

کارگاه آموزشی با عنوان Search Strategy in Pubmed

8

23/8/97

کارگاه آموزشی با عنوان مداخلات حرکتی در کوذکان مبتلا به اختلالات نورون محرکه تحتانی

9

3/9/97

برگزاری نشست علمی با عنوان "آزمون غربالگری و تشخیصی Bayley3"

10

1/10/97

رگزاری کارگاه های زبان اشاره کودک

11

9/11/97

مداخلات حرکتی در کودکان دارای اختلالات نرون محرکه فوقانی

12

21/3/98

مداخلات زود هنگام مادر ناشنوا و نوزاد ناشنوا:اشاره ورزی

13

10/4/98

مبانی و راهنمای بالینی مداخله زودهنگام پس از تشخیص کم شنوایی در کودکان ویؤه کارشناسان

14

31/6/98

معرفی و ارایه مدل نوآ برای مداخله زودهنگام کودکان با کم توانی های چندگانه

15

24/7/98

ایجاد و ارزیابی مداخلات مبتنی بر وب

16

22/8/98

مطالعات سلامت از راه دور در کاردرمانی

17

20/9/98

تاثیر آموزش مبتنی بر وب مراقبت روزمره کودکان دارای فلج مغزی بر کیفیت زندگی مراقبان

18

18/10/98

ترجمه،مطابق فرهنگی،روایی و اعتبار یک ابزار: عوامل موثربرتصمیم گیری محقق

19

15/11/98

مبانی و راهنمای بالینی مداخله زودهنگام پس از تشخیص کم شنوای ویژه والدین

20

13/12/98

مبانی و راهنمای بالینی مداخله زودهنگام پس از تشخیص کم شنوای ویژه انجمنها

21

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences