چهارشنبه ١٩ مرداد ١٤٠١
بروزرسانی
1401/05/19
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 9558 | کل بازدید : 682953 
صفحه اصلي > دستاوردها > مقالات > مقالات سال 1388 
مقالات سال 1388
 

 

                                                جدول مقالات چاپ شده در مجلات ايندكس در سايت هاي معتبردر سال88 13

رديف

عنوان مقاله

نويسندگان

Affiliation

نام مجله

تاريخ و شماره چاپ

محل ايندكس

نوع مقاله

 

1

روايي و پايايي " آزمون سنجش رشد شناخت ، ارتباط اجتماعي و حركت نيوشا " در كودكان فارسي زبان

دكترزهرا جعفري

PNRC

(C.A)

روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران

بهار 1388

VOL:15

NO:1

Copernicus

original

article

 

دكتر حسن عشايري

-

 

سعيد ملايري

-

 

دكتر فرشيد علاءالديني

-

 

2

بررسي عوامل موثر پري نتال و نئونتال در كودكان با فلج مغزي مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني شمال و شرق تهران

دكتر فرين سليماني

PNRC

(C.A)

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه تهران

شهريور 1388

VOL:67

NO:6

EMBASE

 

original

article

 

حسين سورتجي

PNRC

 

 

3

روايي و پايايي " آزمون سنجش رشد شنوايي ، زبان و گفتار نيوشا " در كودكان بدو تولد تا 6 سال فارسي زبان

 

 

دكترزهرا جعفري

PNRC

(C.A)

فصنامه پايش

بهار 1388

VOL:8

NO:2

Copernicus

original

article

 

دكتر حسن عشايري

_

 

سعيد ملايري

_

 

دكتر فرشيد علاءالديني

_

 

4

نابرابري در پاسخ دهي خدمات سلامت به كودكان دچار ناتواني نموي

 

 

 

 

 

 

 

دكتر شبنم اصغري

_

فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي

پاييز و زمستان 1387 سال هشتم

شماره 30 و 31

EMRO

original

article

 

دكتر حسين ملك افضلي

_

 

دكتر كوروش هلاكويي

_

 

دكتر سيد رضا مجدزاده

_

 

دكتر فرين سليماني

PNRC

 

دكتر سوزان امير سالاري

_

 

5

تدوين سند ملي كاهش و كنترل آسيب هاي اجتماعي 1384-1385 (مدون‌سازي يك تجربه)

دكتر روشنك وامقي

PNRC

(C.A)

فصلنامه رفاه اجتماعي

بهار 1388

سال نهم

شماره 32

EMRO

original

article

 

دكتر حسن رفيعي

USWRS

 

دكترسعيد مدني قهفرخي

USWRS

 

6

پاسخ‌هاي شنوايي ساقه مغز در كودكان مبتلا به اتيسم

 

 

 

نيما رضازاده

_

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان

تابستان 1388

دوره 11

شماره 2

Copernicus

original

article

 

دكتر حسين شاره

_

 

محسن احدي

_

 

دكتر حسين كريمي

PNRC

 

7

شير خواران پرخطر مراجعه كننده به مراكز بهداشتي - درماني شمال و شرق تهران و عوامل موثر برتاخير تكامل حركتي آنان

 

دكتر فرين سليماني

PNRC

(C.A)

حكيم

تابستان 1388

VOL:12

NO:2

EMRO

original

article

 

دكتر روشنك وامقي

PNRC

 

دكتر اصغر دادخواه

USWRS

 

8

MUSCLE TONICITY OF CHILDREN WITH SPASTIC CEREBRAL PALSY: HOW EFFECTIVE IS SWEDISH MASSAGE? 

Alizad.V

USWRS

Iran J Child Neurology

June2009

 

Copernicus

ISC

Research Article

Sajedi. F

PNRC

(C.A)

Vameghi. R

PNRC
9

EFFECT OF LAMOTRIGINE ON PROPHYLAXIS OF PEDIATRIC CLASSIC MIGRAINE

Mirzaei. M.G.R.

_

Iran J Child Neurology

June 2009

Copernicus

Original Article

Azimian. M.

(C.A)

Moezzi. M.

_

Vameghi. R.

PNRC

Rafieian-Kopaei

_

10

Production of a Native Developmental Screening Test :The Iranian Experience

Vameghi. R.

PNRC

(C.A)

Child: care,health and development

2009

ISI

Original Article

Hatamizadeh. N.

_

Sajedi. F

PNRC

Shahshahani pour. S.

PNRC

Kazemnejad. A.

_

11

Oral Communication Development in Severe to Profound Hearing Impaired Children After Receiving Aural Habilitation

Naeimeh Daneshmandan

PNRC

Acta Medica Iranica

2009

SCOPUS

Original Report

Pedram Borghei

_

Nasrin Yazdany

_

Farin Soleimani

PNRC

(C.A)

Roshanak Vameghi

PNRC

12

Temporary Strict Maternal Avoidance of Cows Milk and Infant Colic

Omid Rezaei

_

Acta Medica Iranica

2009

Vol: 47

No: 6

SCOPUS

Original Report

Somaye Shahzamanian

_

Sahel Hemmati Gorgani

_

Firoozeh Sajedi

PNRC

(C.A)

13

Motor Developmental Delay In  7500 Iranian Infants: Prevalence and Risk Factors

 

 

Sajedi. F

PNRC

Iran J Child Neurology

Dec 2009

Copernicus

Research Article

Vameghi. R.

PNRC

Mohseni Bandpei. M.A.

(C.A)

Alizad. V

_

Hemmati Gorgani. S.

_

Shahshahani pour. S.

PNRC

14

‍Comparison of Motor Skills in Children with Developmental Coordination Disorder and Normal Peers

Sahel Hemmati Gorgani

PNRC

(C.A)

Iranian Rehabilitation Journal

Apri /Oct 2008

Vol: 6

No: 7 & 8

EMRO

Copernicus

Original Article

Nasrin Amiri

PNRC

Farin Soleimani

PNRC

Asghar Dadkhah

PNRC

15

Foreign Accent Syndrome in Iran : Case Report

 

Robab Teymouri

PNRC

(C.A)

Iranian Rehabilitation Journal

2009

EMRO

Copernicus

Case Report

 

 

Shahla Raghibdoust

_

Golnaz Modarresi Ghavami

_

16

Swedish Massage and Abnormal Reflexes of Children with Spastic Cerebral Palsy

Alizad. V.

PNRC

Iranian Rehabilitation Journal

Apri /Sep. 2007

Vol: 5

No: 5 & 6

EMRO

Copernicus

Original Article

Vameghi. R.

PNRC

Sajedi. F

PNRC

(C.A)

Alaeddini. F.

_

Hadian Jazy. M.

_

17

Efficacy of Prone Lumbar Traction on Chronic Discogenic Low Back Pain and Disability *

Beyki. M.

_

Iranian Rehabilitation Journal

Apri /Sep. 2007

Vol: 5

No: 5 & 6

EMRO

Copernicus

Original Article

Abedi. A.

_

Soleimani. F.

USWR

Mousavi. M. E.

USWR

Salman Roghani. R.

USWR

(C.A)

18

Dohsa Treatment to Improve Balance in Elderly People: an Evaluation of an Home - Based Exercise Programme

Dadkhah. A.

USWR

(C.A)

Iranian Rehabilitation Journal

Apri /Sep. 2007

Vol: 5

No: 5 & 6

EMRO

Copernicus

Original Article

Harizuka.  S.

USWR

Soleimani. F.

USWR

Hemmati Gorgani. S.

USWR

 

 

 

دسترسی سریع
کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
DSpace

تماس با ما:

آدرس : اوین بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ، ساختمان فارابی، طبقه سوم، مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال

کد پستی: 1985713834

تلفن های مرکز : 71732845-021 و 71732850-021

پست الکترونیک: pnrc@uswr.ac.ir


دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences