چهارشنبه ١٩ مرداد ١٤٠١
بروزرسانی
1401/05/19
جستجوی پیشرفته   جستجوی وب
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 10732 | کل بازدید : 682915 
صفحه اصلي > كتابخانه > كتابهاي موجود در كتابخانه مركز > كتب فارسي 
كتب فارسي
 

تاريخ

ترجمه يا تاليف

نام کتاب

رديف

دانشگاه

کيان نوروزي

مباني خدمات بهداشتي - اجتماعي مبتني برجامعه ويژه سالمندان

1

1385

دکتر پروانه کريم زاده

تکامل و اختلالات تکاملي کودکان

 

2

1385

اقدس ملک

پژوهشنامه

 

3

1390

دکتر گيتا موللي

کودک من کم شنواست

 

4

1384- 1387

منصور دهقان

برخي دستاوردهاي علمي - فناوري

 

5

1386

دکتر محمد رضا بلورساز

اثرروي در پيشگيري و درمان بيماريهاي عفوني

 

6

1390

دکتر سيد علي حسيني - نازيلا اکبرفهيمي -  مسعود غريب

کار درماني در کودکان راهنمايي والدين

7

1386

مهندس اميرعباس آذريان - محبوب خرسند- مژگان داورپناه

مديريت امور پژوهشي

 

8

1384

مهرنوش خشنودي فر- فرانک تفرشي- مليحه عرشي

زيستن با ترس

 

9

1385

محمد حسين نظري نژاد

آموزش مهارتهاي اجتماعي به کودکان

 

10

1385

دکتر رضا نيلي پور-دکتر هاشم شمشادي- دکترثروت هروآبادي

مباني علم گفتار

 

11

1385

دکتر ساحل همتي

سندروم داون 2-آموزش شناختي - رفتاري

 

12

 

1389

 

دکتريان ساحل همتي- شهشهاني-وامقي-سليماني-ساجدي-

تکامل و رفتاراطفال

13

 

1386

 

محسن آشتياني- سيدمحسن موسوي

قرآن درمان روحي و جسمي

14

1385

دکترساجدي- شهشهاني- دکتر هاديان

 

کم توان ذهني کودکان

15

 

1388

دکترفرين سليماني

بيماريهاي کودکان و توانبخشي آنها

 

16

1384

دکتر رضا نيلي پور

آزمون زبان پرشيمي ناميدن فارسي

 

17

1387

دکترفلاحي خشکناب

معنويت مراقبت معنوي و معنويت درماني

 

18

1384

دکتر رضا نيلي پور

ارزيابي کنش پريشي

 

19

1389

دکتر غنچه راهب

الگوي آموزشي بهبود انگيزه ـ آموختن

 

20

1376

دکتر شهشهاني پور

بيماريهاي عفوني - واکسيناسيون

 

21

1375

 

دکتر شهشهشاني پور

نوزادان

22

1376

دکتر غلامرضا آذري

تعليم وتربيت کودکان استثنايي

 

23

دانشگاه

فاطمه شمس-دکترفرهادطباطبايي قمشه

پروتز هاي اندام تحتاني

24

1386

وزارت بهداشت درمان

نقشه جامع علمي کشور

25

377

 

دکتر شهشهاني - دکتر کريم زاده

بيماريهاي عفوني

26

1387

دکترحسين اعرابي

آموزش مهارتهاي زندگي

27

1385

 

آقاي عباس داورمنش

کودکان معلول ذهني

28

1387

ابراهيم خواجه نوري

روانکاوي

29

1383

آقاي عباس دارمنش

نيلوفرباغچه ماعقب ماندگي ذهني

30

1389

دکتر عبدالحسين خسروپناه

جريان شناسي ضد فرهنگ

31

1386

دکتر حسين اعرابي

رموز رواني مديريت

 

32

384

 

اولين سمينار رويکردي نوين به کليات پيشگيري و درمان اعتياد بامحوريت فعال

 

33

1388

دکتر سليماني - دکتر ميرسپاسي

سندروم داون 1

34

1384

دکتر مهدي منتظري قايم

ضرب و جرح در ايران

 

35

1384

دکتر محمد رضا جوادي يگانه -

اکبر فروع الدين عدل

مسئله دختران فراري

36

1389

دکتر پروانه کريم زاده

365 روزاول زندگي کودک

 

37

1387

دکتر حسين اعرابي

اصول مديريت

38

1385

دکتر علي رضا ناطقيان

باورهاي رايج

39

1348

دکترمهدي منتظر

مجموعه تحليل هاي آسيب هاي اجتماعي در ايران

40

1389

دکتر محمد فرهودي

بمب هاي شيمايي و تسليحات بيو لوژيک عوارض درمان

41

1390

 

قرآن پژوهي و طب

42

1391

دکتر عبدالله کريمي

رمزگشايي حکيمانه پزشکان

43

1386

 

قرآن کريم

44

1388

 

سيماي سلامت

 

45

 

 

مراقبت هاي بهداشتي اوليه پشتوانه ارتقاي سلامت روان

 

46

 

 

 

در باره فرزندانمان بيشتر بدانيم بهتر عمل کنيم

 

47

 

 

مرکز مطالعات رشد و سلامت کودک

 

48

 

 

دنيا شناسي و دنيا گرايي در نهج الباغه

 

49

1382

فروزان کريمي

روش مرجع نگادي

 

50

1385

دکترحسين اعرابي

نکته هاي فکرانگيز

 

51

1390

عبدالحسين خسروپناه

رويکرداستادمطهري به علم ودين

 

52

1390

مسئول کميته ويرايش سعيداکبري زردخانه

پيشگري اوليه ازاعتياد

53

 

 

 

1388

مديرپروژه سعيد مدني قهفرخي

گزارش وضعيت اجتماعي ايران موسسه

54

1382

دکتر محمد حيدرزاده

درسنامه احياي نوزاد

 

55

1386

 

نتايج ارزشيابي فعاليتهاي پژوهشي

 

56

 

 

 

حوزه عملکرد مرکزانتشارات و آيين نامه

 

57

1386

 

اعتياد اولين سمينار رويکردينوين به کليمات پيشگيري

 

58

1386

محمدرضا برديده

حرکت درماني

 

59

 

دکتروامقي - دکتر سليماني - دکترحسين کريمي -دکتر شهشهاني

روش پرکتل براي ارزيابي کيفي حرکات عمومي در نوزادان و شيرخواران

 

60

 

دکتروامقي - دکتر سليماني - دکترحسين کريمي -دکتر شهشهاني

روش پرکتل براي ارزيابي کيفي حرکات عمومي در نوزادان و شيرخواران

 

61

1388

 

برنامه استراتژيک مرکزتحقيقات توان بخشي

62

 

1374

دکترحسين کريمي

مجموعه مقالات

63

 

 

آشنايي با مرکز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال

 

64

 

 

کم تواني و ذهني در کودکان

 

65

 

 

 

چکيده راحهاي بومکت جارت مانا

تغذيه اي در زمان سلامت و بيماري

66

 

1389

 

معرفي فراساي پژوهشي آموزشي و سنجش آنلاين مهارت هاي پژوهشي

67

 

1384

دکتر حسين کريمي - دکتر عباسعلي اسدي- مريم غلماني پور

استريگنوزدهاني ابزارسنجش تکامل دهان

68

 

1380

 

بازنويسي مجموعه قوانين و مقرات استخدامي اعضاء هيات علمي

 

69

1388

 

برنامه استراتژيک مرکز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال

 

70

1386

دکتر مسعود کريملو -غفارملک خسروي

ميزان افسردگي و اضطراب مادران کودکان مبتلا به فلج مغزي

 

71

1383

 

نتايج ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي

 

72

1384

 

نتايج ارزشيابي عملکرده فعاليتهاي پژوهشي

73

1385

 

نتايج ارزشيابي عملکرده فعاليتهاي پژوهشي

 

74

1385

 

نتايج ارزشيابي عملکرده فعاليتهاي پژوهشي

 

75

 

1385

 

کارگاه يک روزرشد تغذيه اي نوزاد در واحد مراقبت ويژه

76

 

1384

 

سمينار نقش کاردرماني و گفتاردرماني در توان بخشي اختلالات تغذيه کودکان زير يک سال

 

77

 

 

مديريت اطاعات پژوهشي پزشکي

 

78

 

 

پرسشنامه چهارماهگي

 

79

 

 

پرسشنامه چهارماهگي

80

 

 

 

پرسشنامه چهارماهگي

 

81

1387

دکترعليرضا زالي دکترمحمودعباس

حقوق و اخلاق درپژوهش هاي پزشکي

 

82

1382

محمود عباسي

نقش رضايت در پژوهشهاي

83

1390

دکتر گيتا موللي

کودک من کم شنواست

 

84

1391

 

دومين همايش پيشگيري از معلويت ها

 

85

 

 

 

اختلالات نوروموسکولار

 

86

1376

دکتر کريم زاده -دکتر شهشهاني پور

رشد و نمو

 

87

1385

پروانه کريم زاده

تکامل و اختلالات تکاملي

 

88

1390

دکتر جغتايي - دکترايرج عبداللي

تکامل عصبي حرکتي کودک

 

89

1385

دکتر فرين سليماني

بيماريهاي کودکان و توانبخشي آنها

90

 

1384

دکتروامقي-دکترساجدي- دکترشهشهاني - دکتر حاتمي زاده

غربالگري تشخيص و مقدمه اي بر مداخله زودرس اختلالات تکاملي کودکان

91

 

1384

دکتروامقي-دکترساجدي- دکترشهشهاني - دکتر حاتمي زاده

غربالگري تشخيص و مقدمه اي بر مداخله زودرس اختلالات تکاملي کودکان

92

 

1394

دكتر روشنك وامقي و همكاران

نمو فعاليتهاي بدني و رشد حركتي در كودكان پيش از بلوغ

93

1390

دكتر گيتا موللي

كودك من كم شنواست

94

1389

دكتر گيتا موللي

برقراري ارتباط

95

1392

دكتر گيتا موللي

روش تدريس مناسب كودك كم شنوا

96

1392

دكتر گيتا موللي

مدرسه مناسب كودك كم شنوا

97

1392

دكتر گيتا موللي

مهدكودك و پيش دبستاني مناسب كودك كم شنوا

98

1384

گروه تدوين برنامه استراتژيك

برنامه استراتژيك

99

1390

دكتر سيد حبيب اله كواري

كاربرد فناوري اطلاعات و سايبورگ در ارتقاء سلامت و مديريت بيمارستانهاي فردا

100

1386

امير رحماني رسا - نازيلا اكبر فهيمي

كاردرماني براي كودكان

101

1388

دكترفرزاد سعد لو

بيماريهاي ستون فقرات ارتزهاي آن

102

1389

كميته پژوهش و توسعه زبان اشاره

زبان اشاره فارسي(جلد اول)

103

1389

كميته پژوهش و توسعه زبان اشاره

زبان اشاره فارسي(جلد دوم)

104

1389

كميته پژوهش و توسعه زبان اشاره

زبان اشاره فارسي(جلد سوم)

105

1389

دكتر يونس لطفي و همكاران

زبان اشاره فارسي(جلد چهارم)

106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دسترسی سریع
کتابخانه مرکزی
انتشارات دانشگاه
سامانه علم سنجی
کتابخانه دیجیتال
سامانه نوپا 
DSpace

تماس با ما:

آدرس : اوین بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی ، ساختمان فارابی، طبقه سوم، مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال

کد پستی: 1985713834

تلفن های مرکز : 71732845-021 و 71732850-021

پست الکترونیک: pnrc@uswr.ac.ir


دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعیمعاونت تحقیقات و فناوریفرم ارتباطآرشیو اخبارنقشه سایت
Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences